Share

Állatpszichológia, 6. tétel, pszichológia távoktatás

Az összehasonlító pszichológusok és az etológusok munkája közötti különbségek:

A pszichológusok

  • kevés fajjal dolgoztak
  • laboratóriumi kísérleteket végeztek
  • nem érdekelték őket az összehasonlítások
  • a viselkedés általános törvényszerűségeit kutatták
  • a környezeti hatásokat tanulmányozták, mert elsősorban az állatok tanulási képességeire voltak kíváncsiak

Az etológusok:

  • természetes megfigyeléseket végeztek, melyek körülményei ellenőrizhetetlenek
  • a veleszületett (ösztönös) tulajdonságokat tanulmányoztak, mert a fajra jellemző viselkedés érdekelte őket
  • feltevésük szerint a veleszületett tulajdonságok mindennél fontosabbak és a környezeti hatások csupán kismértékben gyakorolnak befolyást ezekre

Bár mindkét irányzat az állatok viselkedését kutatta, nézőpontjuk nagyon különböző. A nagy vita a magatartás fejlődésének kérdése körül bontakozott ki.

A vita nem volt hiábavaló, hiszen több meglátásból közelítette meg a problémát. A pszichológusok eljutottak annak felismeréséig, hogy az evolúció eredményeképp a fajok különböznek egymástól, és ez korlátokat szab a tanulási képességeknek. Más szóval a tanulásnak alapvető gátjai vannak. Az etológusok pedig elvetették azt az elképzelést, hogy minden magatartás rögzített és változtathatatlan.

Share