Gyógypedagógia

A süket-vakság fogalomköre

0
Share

Gyógypedagógia, 49. tétel, pszichológia távoktatás

A süket-vakság fogalomköre

Tóth Judit jegyzete alapján

A süket-vakok a halmozottan sérültek egyik speciális csoportja, nehézségek a kommunikáció, mozgás, … terén,

A süket-vakok osztályozása:

a megjelenés időpontja szerint:

 • veleszületett
 • szerzett

preverbális hallássérülés és később szerzett látássérülés, veleszületett látássérülés és később szerzett hallássérülés

súlyosság szerint:

 • vakság és nagyothallás
 • süketség és gyengénlátás
 • süketség és vakság,

megjelenési mód szerint:

 • hirtelen bekövetkező állapotváltás
 • progresszív sérülés,
Share

A bazális stimuláció

0
Share

Gyógypedagógia, 48. tétel, pszichológia távoktatás

A bazális stimuláció

Tóth Judit jegyzete alapján

A bazális stimuláció a halmozottan sérültek fejlesztésének egyik hatékony módszere, Anreas Fröhlich (1996): környezet felől érkező egyes ingerekkel szemben nagyobb érdeklődést tanúsítanak, mint más ingerekkel szemben.

valamennyi rendelkezésre álló receptor ingerlése: tapintásos -taktilis stimuláció , akusztikus- vibratorikus

ingerlés, vesztibuláris ingerlés (ölelés, ringatás), vizuális stimuláció, szag és íz-stimuláció

Share

A halmozottan sérültek főbb jellemzői

0
Share

Gyógypedagógia, 47. tétel, pszichológia távoktatás

A halmozottan sérültek főbb jellemzői

Tóth Judit jegyzete alapján

A halmozottan sérültek személyiségének fejlődése a biológiai és pszichés károsodások miatt akadályozott, egész életük folyamán fennáll.

Mozgásképességükben, kommunikációjukban, érzelmeikben, kognitív képességeikben, észlelésükben és szociális viselkedésükben – életkoruktól függetlenül – gyakran a fejlődés elemi szintjén állnak.

Egész életükön át külső segítségre szorulnak.

Speciális, átfogó, kiegészítő fejlesztő-, támogató- és gondozó- eljárásokra, megsegítés, komplex egészet alkotva,

képezhetőek és nevelhetőek › tanulási folyamat

Súlyos sérülés jele ha a gyermek érdektelen a játéktárgyak iránt, hangadása nem fejlődik, nem figyel a hangokra, nem gagyog, › állandó ápolás.

Share

A nonverbális tanulási zavar

0
Share

Gyógypedagógia, 46. tétel, pszichológia távoktatás

A nonverbális tanulási zavar

Tóth Judit jegyzete alapján

nonverbális tanulási zavaros gyermekek (NLD)

 • szociális/viselkedési zavaraik is vannak
 • nem tudnak alkalmazkodni az új helyzetekhez
 • szociális kompetenciájuk gyenge
 • jó teljesítmény rutinfeladatokban de gyenge az új helyzetben

 • nyelvhasználatban magas verbális output
 • zavarok a gondolkodásban: problémamegoldás , elvont gondolkodás, taktilis-vizuális percepció, figyelem, emlékezet terén
Share

A diszkalkulia

0
Share

Gyógypedagógia, 45. tétel, pszichológia távoktatás

A diszkalkulia

Tóth Judit jegyzete alapján

A diszkalkulia a matematikai fogalmak, műveletek és technikák elsajátításában és alkalmazásában kifejezésre jutó tanulási nehézség

Fő megjelenési formái:

 • fejlődési vagy gyermekkori diszkalkulia
 • szerzett diszkalkulia
Share

A diszgráfia

0
Share

Gyógypedagógia, 44. tétel, pszichológia távoktatás

A diszgráfia

Tóth Judit jegyzete alapján

A diszgráfia írászavar, az  írás grafomotoros jellemzőinek zavara és/vagy a fonológiai-nyelvi jellemzők zavar.

Az írásos eredményt befolyásoló tényezők:

 • a kézírás olvashatósága
 • az írás gyakorisága
 • az írott nyelv
 • az írás kivitelezése és mechanizmusai
 • helyesírás

ezek súlyos zavara,

„vizuális-percepciós diszgráfia” az írás olvashatatlan, a téri elrendezés következetlen, a  vonalak girbegurbák

Share

A diszlexia

0
Share

Gyógypedagógia, 43. tétel, pszichológia távoktatás

A diszlexia

Tóth Judit jegyzete alapján

A diszlexia esetén az olvasás-írásban elért teljesítménye elmarad az adottságai illetve a tanulásra és gyakorlásra fordított idő alapján elvárható szinttől

Fonológiai modell: a fonológiai feldolgozó egységnek a zavara

Mc Dougall és munkatársai:a rövid távú emlékezet a beszédingerekre gyenge

fonológiai olvasási zavar (PRD): folyékony szó azonosítási képesség zavara

Liberman és munkatársai: a PRD gyerekeknél zavarok észlelhetőek

a beszédészlelés, a beszédprodukció és a megnevezés terén,

agyi diszfunkciói a szürkeállományhoz kötöttek

genetikailag öröklött

Share

A tanulási zavar meghatározása

0
Share

Gyógypedagógia, 42. tétel, pszichológia távoktatás

A tanulási zavar meghatározása

Tóth Judit jegyzete alapján

A tanulási zavar általános fogalom, mely heterogén zavar-csoportra vonatkozik.

A tanulási zavarok tünetei:

 • a beszédmegértés
 • olvasás, írás, érvelés vagy matematikai képességek jelentős zavara
 • központi idegrendszer diszfunkciója
 • élethossziglan fennmaradhatnak
 • jelen lehet viselkedés, a szociális percepció és a szociális interakció zavara is

Négy elméletcsoport a szindróma aspektusa szerint:

1. neuropszichológiai elméletek (oka az agy kisebb nagyobb károsodása az agy működésbeli rendellenessége,

2. percepciós és perceptuomotoros elméletek:a diszfunkció területe szerint három csoportba ›

a) Ayres szerint a szenzoros integráció deficit

b.)Brigitte Sindelar: a részképességek megfelelő működése

c.) Frostig: észlelésben mutatkozó deficit

3.pszicholingvisztikai elméletek: pszicholingviszikai folyamatok rendellenessége

4. behaviorista elméletek:

rendellenességnek tekintik › viselkedésterápia

Share

A beszédhibák megelőzése és kiküszöbölése

0
Share

Gyógypedagógia, 41. tétel, pszichológia távoktatás

A beszédhibák megelőzése és kiküszöbölése

Tóth Judit jegyzete alapján

A pöszeség terápia: előkészítő szakasz: mozgásfejlesztés, hallásfejlesztés, a helyes artikuláció kialakítása,

Indirekt módszer (kisebb gyermekeknél),

direkt módszer ( nagyobb gyermekeknél), az új hang rögzítése, az újhang automatizálása

Share

A beszédhibák meghatározása és osztályozása

0
Share

Gyógypedagógia, 40. tétel, pszichológia távoktatás

A beszédhibák meghatározása és osztályozása

Tóth Judit jegyzete alapján

akadályozottság

A beszédhibák tünetei megnyilvánulhatnak a hangadás, a beszéd és nyelvi fejlődés, a beszédfolyamatosság, az olvasás, írás, helyesírás teljesítményeiben, valamint a már kialakult beszéd-, nyelvi produkció változásaiban.

logopédia

beszédprodukciónak és a beszédmegértésnek a zavarai

A beszéd és a nyelvi fejlődés zavarai:

 • diszfázia- nem beszélés,
 • a beszédészlelés zavara
 • a beszédmegértés zavara

A beszédprodukció zavarai:

– hangképzési zavarok › artikulációs zavarnak, pöszeség, orrhangzós beszéd, agrammatizmus,

a beszédfolyamat zavarai:

 • dadogás ( a hangadás görcse),
 • hadarás (elhamarkodott beszédfolyamat)

A kialakult beszéd zavarai:

 • elektív mutizmus (bizonyos helyzetekben szólal meg)
 • afázia › magasabb kognitív tevékenység zavara a nyelv és a beszéd területén
Share
Go to Top