Posts tagged középérték

A sokaságot jellemző középértékek

0
Share

Statisztika, 2. tétel, pszichológia távoktatás

A sokaságot jellemző középértékek (meghatározás, felsorolás)

Berei Kati által kidolgozva

  • középérték:

–         a sokasági adatok tömör jellemzésére szolgál

–         az adatok halmazából képzett olyan egyetlen érték, amely az adathalmaz közepetáján helyeződik el, jellemző az adatok sokaságára.

–          2 csoportja van: a számított és a helyzeti középérték.

Számított középérték

–         általánosan használt számított középérték az átlag (ez alatt a számtani átlagot értjük). Lehet:

  • számtani
  • harmonikus
  • mértani (geometriai)
  • négyzetes átlag

Mindegyik átlagnak van súlyozott formája – vagyis az átlagolandó értékeknek valamilyen ok miatt súlya van, pl- nagyobb súlya van a vizsgajegynek mint a házi dolgozatok jegyének

Helyzeti középértékek

–   kvantilisekazok az értékek, melyek meghatározott arányban, egyenlő részekre tagolják a sorba rendezett sokaságot, pl. a politikai köznyelvben a felső tízezer,

–   Lehetnek: medián (2), kvartilis (4), kvintilis (5), decilis (10), percentilis (100 részre)

  • medián – középen levő érték, minden sokaságnak van akkor is ha egyforma az értékük,
  • módusz – leggyakoribb érték a diszkrét értékek esetén, nem minden sokaságnak van
Share

A sokaságot jellemző középértékek.

0
Share

Statisztika, 2. tétel, pszichológia távoktatás

A statisztika alapfogalmai: sokaságok, ismérvek.

Mara Kinga jegyezte

2.    A SOKASÁGOT JELLEMZŐ   KÖZÉPÉRTÉKEK

(MEGHATÁROZÁS, FELSOROLÁS)

A SOKASÁGI ADATOK TÖMÖR JELLEMZÉSÉRE SZOLGÁLNAK. ÁLTALANOSAN HASZNÁLT KÖZÉPÉRTÉK PL. AZ ÁTLAG.

A KÖZÉPÉRTÉK AZ ADATOK HALMAZÁBÓL KÉPZETT OLYAN EGYETLEN ÉRTÉK ,AMELY AZ ADATHALMAZ KÖZEPETÁJÁN HELYEZŐDNEK EL.

KÉT CSOPORT :

-SZÁMITOTT=ÁTLAG,AMI ALATT A SZÁMTANI ÁTLAGOT ÉRTJÜK,DE MEGKB.

HARMONIKUS, MÉRTANI, NÉGYZETES ÁTLAGOT IS

-HELYZETI: KVANTILISEK (EGYENLŐ TERJEDELMŰ RESZEKRE TAGOLJÁK A SOKASÁGOT) EZEK LEHETNEK  :MEDIÁN (2 RÉSZRE), KVARTILIS(4), KVINTILIS(5 ), DECILIS (1O), PERCENTILIS (1OO EGYENLŐ RÉSZRE  OSZTÓ 99 Q1,Q2…..Q99 ÉRTÉKEK)

Share
Go to Top