Posts tagged tropotaxis

A tropotaxis – példák

0
Share

Állatpszichológia, 11. tétel, pszichológia távoktatás

A taxis adott inger által irányított helyváltoztató mozgás, orientációs reakció, olyan válaszreakció, amely végrehajtása során az állat cselekvését az inger folyamatosan vezérli.

A tropotaxis az az orientációs mozgás, amelyben az állat páros receptorokat használ, és egyidejűleg hasonlítja össze a két receptorszervet érő inger intenzitását. A két receptort egyenlőtlen ingerlése olyan mozgásra készteti az állatot, amelynek révén az ingerlés egyensúlya helyreáll, azaz az erősebben ingerelt oldal fele fordul pozitív, a gyengébben ingerelt oldal fele fordul negatív taxis esetében. Ez lehet pozitív vagy negatív fototaxia, galvanotaxia, kemotaxia, a gravitáció érzékelése geotaxia – halak esetében. A planáriák és a különböző rovarok főként tropotaxissal reagálnak mozgásuk során.

A tropotaxissal operáló állatok mindig elkülöníthetők a többiektől azon az alapon, hogy ha az egyik receptorukat eltávolítjuk, ami az ingerlés állandó egyenlőtlenségét hozza létre, akkor ezek az állatok mindig körkörösen fognak mozogni.

A tropotaxis: olyan orientációs mozgás, melyben az állat páros receptorokat használ, és egyidejűleg hasonlítja össze a két receptorszervet érő inger intenzitását. egyenlőtlen ingerlés →mozgás→egyensúly helyreáll.. Ha az erősebben ingerelt oldal felé fordul +, ha a gyengébben ingerelt felé, akkor − a taxis. (Ha egyik érzékelőt eltávolítjuk → körkörös mozgás)

Példa:

Koeler planáriákon kimuatta, hogy vonzó kémiai ingerek is tropotaxist váltanak ki belőlük. Egy vékony, meghajlított csőbe „csigavért” hemolimfát helyezett és a cső két nyitott végét a planária fejétől egyenlő távolságra elhelyezve, onnan lassan húzni kezdte a csövet. Az állat egyenes pályán mozgott a két ingerforrás középpontja felé. Ez esetben hiányzik a két receptor egyenlőtlen ingerlése.

Forrás: tanulmányi útmutató (CD)

http://beri.uw.hu/jegyzetek/etologia.doc

Share

A taxisok meghatározása és formái

0
Share

Állatpszichológia, 10. tétel, pszichológia távoktatás

Az orientációs mechanizmusok tanulmányozása segít a mozgásminták megértésében. Azokat a válaszreakciókat, melyeknek végrehajtása során az állat cselekvését az inger folyamatosan vezérli, állandó jelenléte nélkül a célszerű cselekvés nem hajtható végre, taxisoknak nevezzük (Kühn).

A taxis: orientációs reakciók, olyan válaszreakció, amely végrehajtása során az állat cselekvését az inger folyamatosan vezérli.

Taxis: adott inger által irányított helyváltoztató mozgás, így például a kullancsok vajsav (az emlősök verejtékében található jellegzetes illatú karbonsav) és a melegvérűek által kibocsátott hő által vezérelt mozgása.

Az orientáció vagyis a taxis típusa függ a környezeti inger természetétől és az állat érzékszerveinek szerkezetétől.

1. Ha az állatnak csupán egyetlen, az inger erősségét mérő érzékszerve van, ez lehet kémiai , fény vagy egyéb ingerérzékelő apparátus, akkor az állat csupán a különböző helyeken egymás után mért ingererősség alapján tájékozódhat, ezért a R tartalmazó testrészt mozgatja. (klinotaxis – a legegyszerűbb olyan mozgás, melyben a térbeli orientáció hatása is kimutatható)

2. Páros érzékszervek esetén más lehetőség nyílik arra, hogy az állat két érzékszervére egyidejűleg beérkező ingerminták erősségének összehasonlítása alapján válassza meg az irányt. (tropotaxis – olyan orientációs mozgás, melyben az állat páros receptorokat használ, és egyidejűleg hasonlítja össze a két receptorszervet érő inger intenzitását)

3. Fejlettebb páros érzékszervek esetén az egyik érzékszerv is elegendő az irány helyes megválasztásához, nincs szüksége a két R ingermintáinak állandó összehasonlítására. (telotaxis)

3.a. Menotaxis –  a telotaxis speciális formája, ahol az állat orientációja az ingerforrás irányával meghatározott szöget zár be, illetve ha az inger irányára meghatározott szögben mozdul el.

3.b. Mnemotaxis – a telotaxis speciális formája, amikor az állat a memóriájában tárolt információ segítségével jut el valamilyen korábban látogatott helyre. A memóriával kapcsolatos tájákozódás igen összetett, a fejlettebb állatok a tájékozódás során a környezet sokféle paraméterét képesek memóriájukban rögzíteni és a telotaxis különböző formáival együtt tájékozódásuk során felhasználni. A mnemotaxis során az állat vezérlő jele voltaképp a memóriában tárolt információból származik.

Forrás: tanulmányi útmutató (CD)

http://beri.uw.hu/jegyzetek/etologia.doc

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/29het/biologia/biosz29.html

Share
Go to Top