Share

A beszédmegértés, a beszédhasználat és a beszédhangok kiejtésének vizsgálata

Logopédia, 19. tétel, pszichológia távoktatás

Kidolgozta Halápi Zsolt

A beszédmegértés és beszédhasználat vizsgálata

 

  • Beszédmegértés (egyszerű utasítások végrehajtása a rendelkezésre álló tárgyakkal)

 

  • Szókincs vizsgálat (tárgyképek megnevezése)

 

  • Fogalomalkotás vizsgálata

 

  • Relációs viszonyok megértésének és használatának vizsgálata

A beszédhangok kiejtésének vizsgálata

 

  • Pöszeség és orrhangzósság esetén

– a beszédhangok kiejtése összefüggő szövegben (mondókák, kiszámolósok, mesélés eseményképek alapján)

– a beszédhangok és szótagok kiejtése szavakban (speciális képsor segítségével)

– a beszédhangok izolált kiejtése (utánzás, hangutánzók)

 

  • Disarthria, súlyos diszlália esetén

– a beszédhangok kiejtése szavakban

– a beszédhangok kiejtése mondókákban, versikékben, dalokban

– a beszédhangok kiejtése képről mesélés közben

– a beszédhangok kiejtése hosszú, nehezen tagolható szavakban

 

  • A beszédhang vizsgálata

– elemi hangképzés (tiszta, fátyolos, rekedt, préselt)

– hangszín (nazális, orális)

– hangerő (mikrophonia, makrophonia)

– hangmagasság (mély, magas, fejhang)

Share