A Big Five elmélet

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Személyiségpszichológia, 25. tétel, pszichológia távoktatás

Kidolgozta Garda Ildikó

A vonáselméletek harmadik nagy csoportja – amely elég széleskörű konszenzus lehetőségét kínálja – a “Nagy Ötök”, vagy angolul a “Big Five” elméletek.

Ennek az elméletcsoportnak a lényege, hogy a fellelhető személyiségjellemzők faktoranalitikus rendezése, több független forrás szerint is öt faktorcsoportba sorolható. Igaz, hogy ezek az elméletek a faktorok számával jól egyeznek, de sok vitát szül a faktorok tartalma és elnevezése.

A személyiség öt nagy faktorát, különböző szerzők különbözőképpen nevezték. Az elméletalkotók a konszenzus keresése közben arra jutottak, hogy van néhány nagy jelentőségű tulajdonság-együttes, amit alapvető diszpozícióként, azaz személyiségvonásként (trait) értelmezhetünk.

Ezek száma 3 és 7 között mozog, illetve az elnevezésekben a hasonlóságok ellenére vannak viták

 

Mai elfogadott elmélet: a személyiség 5 nagyobb dimenzió mentén írható le:

1. Extraverzió:

• Magabiztosság

• Impulzusok szabad kifejezése

• Dominancia

• Önbizalom

• Társaságkedvelés

Dimenzió egyik végén álló személy: pozitív érzelmi beállítottságú,asszertív,társaságkedvelő

Dimenzió másik végén álló személy: csendes,visszahúzódó,inkább tartózkodó, mint barátságtalan,szeret egyedül lenni

2. Barátságosság/Együttműködés:

• Szeretetreméltóság/érzelmi hidegság

• Gondoskodás ,Érzelmi támasz nyújtása

• Másokkal való szembenállás

• Barátságosság/ellenségesség

• Bizalom/bizalmatlanság

• Féltékenység

• Őszinteség

3. Lelkiismeretesség:

• Beszabályozottság

• Felelősség

• Tervezés/kitartás/célokért való küzdelem

• Kötelességtudat

• Engedelmesség

• Önfegyelem, Megfontoltság

4. Emocionalitás (neuroticitás): (hasonló az Eysenck-i dimenzióhoz)

• Szorongás

• Ellenséges érzelem

• Rosszindulat

• Depresszió

• Sebezhetőség

• Impulzivitás

Dimenzió egyik végén álló személyérzelmileg kiegyensúlyozott,képes a stressz-keltő

helyzetekkel higgadtan szembenézni

Dimenzió másik végén álló személyhajlam az irreális gondolkodásra, alacsony önértékelés, szomatikus tünetektől szenved,kevésbé tudja impulzusait kontrollálni,hajlamos pszichiátriai

kórképek kifejlesztésére

5.Nyitottság (intellektus):

• Képzeletgazdagság

• Logikus gondolkodás

• Érdeklődés

• Kreativitás

• Esztétikai érzék

• Intellektuális kíváncsiság

Személyiségmérő eljárások

Önjellemző kérdőívvel személyiségprofil készítése.

Cél: Viselkedés bejóslása.

Probléma: az önjellemzés alapján nem mindig bejósolható a személy viselkedése

Magyarázatok

• A vonások és a helyzetek (szituációk) egymással kölcsönhatásban befolyásolják a viselkedést. Bizonyos helyzetek a személyiség megnyilvánulását engedik, míg mások azt korlátozzák. (pl. baráti társaság/hivatalos értekezlet)

• Bizonyos emberek az önjellemzésükben nem konzisztensnek jellemzik magukat, ezért nem

bejósolható a viselkedésük. (természetes pl.kamaszkorban)

• A viselkedésmutatók többnyire csak egy specifikus tevékenységet foglalnak magukba, miközben egy vonás számos módon megnyilvánulhat

………………………………………………..

A viselkedés a helyzettől vagy vonástól függ

A vonás és helyezet vita eredményeként született meg az interakcionizmus, amely a két tényező együtthatásaként értelmezi a viselkedést. Az irányzat egyre inkább általánosan elfogadottá válik, legalább olyan mértékben, mint ahogy az öröklés-környezet interakciót elfogadják.

 

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük