A kísérleti lélektan előzményei, kezdetei

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Általános pszichológia, 1. tétel, pszichológia távoktatás

A kísérleti lélektan előzményei, kezdetei

A kísérleti lélektan előzményeinek képviselői: Descartes, Locke, Herbart, Kant, Granz Gall, Johannes Müller, W.H. Weber, Gt.T. Fechner, Rauschberg Pál

A pszichológia története során a kísérletezés mint módszer kialakulása

A pszichológiai kísérletezés módszere a XIX században indult meg, amikor Weber és FEtchner megállapította az ingerek és az érzetek közti összefüggést.

A tudományos pszichológia keletkezését az 1879-es évtől számoljuk, amikor Wundt megalapította az első pszichológiai laboratóriumot. Wilhelm Wundt, Wikipedia

Azelőtt a pszichológia inkább filozófiai beállítottságú volt, a gondolkodók spekulatív alapon kutatták a lélek – és ezen belül a képzetek – működési törvényét.

Descartes egy mechanikai ideál – az érzelmi állapotok sokféleségét néhány alapformából – csodálkozás, szeretet, gyűlölet, vágy, öröm, szomorúság – próbálta meghatározni. René Descartes, Wikipedia

Locke (angol asszociációs iskola) szerint a lélek „tabula rasa” A külső dolgok érzékszerveinkkel érzékeljük (sensation), a belső lelki tevékenység belső érzékszerveinkkel (reflexion) érzékeljük. Szerinte a pszichológia tárgya az, ami belső észrevevés révén megismerhető. A reflexióban meglévő, egymással kapcsolatba került asszociálódott adatok összessége. John Locke, Wikipedia

Herbart harc folyik az érzetek között – csillagos ég analógia Johann Friedrich Herbart, Wikipedia

Franz Gall frenológiai irányzat – képességpszichológia Franz Gall, Wikipedia

Johannes Müller specifikus érzékenergiák Johannes Peter Müller, Wikipedia

Weber, 1946 pszichofizika: ingerküszöb, abszolút küszöb, különbségi küszöb. Weber törvény, wikipedia, Ernst Heinrich Weber, Wikipedia

G. T. FEchner E = k log I Gustav Theodor Fechner, Wikipedia

Wundt kísérleti pszichológiája

Introspektív elementarista tudatlélektan.

1879-ben indult, amikor Wundt bevezette a pszichológiai kísérletezésbe azt a három feltételt, ami a természettudományokra jellemző.

Introspektív: saját lelki történéseink közvetlen megfigyelése.

Elementarista: a pszichológia érzetek ( a lelki történések alapelemei) asszociációk során képzetekké alakulnak (egy tárgy – pl. vörös macska, – különböző színárnyalatok téri helyek és hangok sorozatának összetett rendje – ez visszavezethető az elemi eseményekre.

Tudatlélektan: a lelki élet tudatos – a tudattalan ekkor még nem merül fel.

Vizsgálatok

reakcióidő – az a mérhető idő, amely az inger megjelenésétől a gombnyomásig tart

választásos reakcióidő – két vagy több inger közül kell választani

A Würzburgi iskola – Wundt követői

– a gondolkodási folyamatok introspektív kísérletes vizsgálata

Nem személéletes lelki folyamatok fogalma – olyan eseménye, amelyek működéséhez tartoznak, nem pedig annak aktuális tartalmához – és a megértési folyamatokban kulcsszerepet játszanak – létezik szemlélettelen gondolkodás.

Titchener – a mondattól a megértésig mindig hézagmentes szemléletes láncolatok vezetnek.  Edward B. Titchener, Wikipedia

Olyan vita alakult ki, amit az addigi módszerekkel nem lehetett folytatni, ezért új irányzatok alakultak ki.

Forrás:  Bernáth László – Révész György A pszichológia alapjai

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük