A kognitív pszichológia

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Általános pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás

A kognitív pszichológia

Hunfalvy Tímea által kidolgozva

A kognitív pszichológia az embert, mint információ feldolgozó rendszert vizsgálja. Konkrétan nem hivatkozik a Gestalt pszichológiára, de az alaklélektani szemlélet megjelenik benne.

Gestalt pszichológia:

  • Észlelési, gondolkodási, probléma megoldási területeken demonstrálták a kísérleti ellenőrzést.
  • Viselkedés-lélektan számára ez nem értelmezhető, egy időre háttérbe szorul.
  • Lewin: A csoport több mint tagjai összessége. Olyan funkcionális egység, amelyet a tagok egymástól való kölcsönös függősége határoz meg.
  • Asch: személyiség észleléskor nem a jellemző vonásokat vesszük figyelembe, hanem összbenyomást alakítunk ki, amelyben néhány lényeges tulajdonságot kiemelünk (figura) a többi közül (háttér).

Háború hatása

A II. világháború rengeteg másodlagos pszichológiai problémát merít fel.

  • Mi megy végbe valakiben, ha ingerszegény környezetben tétlenül várakozik egy jel feltűnésére? (radaron)
  • Emberi információ feldolgozás kapacitása. (alacsonyan nagy sebességgel szálló repülőgép pilótája)

Az embert, mint információk feldolgozó rendszerét kezdték vizsgálni.

Számítógép megjelenésének hatása (számítógép-analógia)

  • A számítógép információt vesz fel, azt memóriájában megőrzi, majd adott eljárások alapján feldolgozza, átalakítja.
  • Párhuzam az észlelés-emlékezet – gondolkodással, de nem tartalmaz tudománytalan elemeket. (Behaviorista kritika az introspektív lélektanról)
  • A kezdeti időkben analógiák forrása, a 60-as évektől kognitív folyamat elmélete alapján számítógépen modellezik az elméletet. Így működés közben vizsgálható hogyan megy végbe egy folyamat, és össze lehet hasonlítani az emberi „működéssel”. A negatív eredmény alapján következtetni lehet az elmélet hiányosságaira, és segítséget nyújthat az elmélet továbbfejlesztésében. Ebből nőtt ki a mesterséges intelligencia kutatás.

Generatív nyelvelmélet térhódítása

Noam Chomsky → generatív nyelvtan, 60-as évek

Generatív: valamely nyelv szerkezetét véges számú algebrai szabállyal létrehozni, a nyelvet ily módon leírni szándékozó elmélet.

Pszicholingvisztika innen indul útjára. (nyelvi teljesítmények pszichológiai vizsgálata)

A kognitív pszichológia a 60-as évektől a kísérleti lélektan egyetemes paradigmájává vált, magába olvasztva a megelőző megismerés-kutatásokat is. Ekkor kezdik a nevén nevezni, de valójában már jóval ezelőtt létezett az irányzat. Valami olyasmi történt, mint a Rubin serleg átfordulásakor. Semmi nem változott, csak az egész, ahol korábban arcokat láttak, ott most serleget vesznek észre. A kísérletek továbbra is úgy folynak, hogy ingereket exponálnak, s mérik a válaszok tulajdonságait. Már nem az inger-válasz függvényekre kíváncsiak, hanem azokra a megismerési folyamatokra, amelyekre ezek rávilágíthatnak.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük