A nyelv és az agy kapcsolata. A beszéd kialakulása

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Neuropszichológia, 17. tétel, pszichológia távoktatás

A nyelv és az agy kapcsolata. A beszéd kialakulása Wernicke Geschwind modell. Afáziák

A beszéd: az artikuláció mechanikus folyamata, a hangok meghatározott szekvenciális szabályán alapuló jelrendszere.

A nyelv: a szóbeli szimbólumok közlésének és megértésének képessége.

 • verbális: tartalmi, propozicionális – a domináns agyfélteke vezérli
 • nem verbális: emocionális: gesztusok, mimika – a jobb agyféltekevezérli

Nyelvi funkciók: a nyelv különböző megjelenési formái: beszéd, írás, olvasás.

A hangképzés képességének feltételei.

Hangfeldolgozás képessége – akusztikus szekvenciális feldolgozás

Az agyféltekék morfofunkcionális asszimetriájának kialakulása – antropomorf plaszticitás, munkamegosztás

Beszédképesség: fázia; beszédzavar: afázia.

Agykérgi nyelvterületek:

 • Broca terület: Broca – 1861 – motoros beszédzavar- artikulációs kódok,

izomtevékenységek sorozata -> aktiválják az ajkak, nyelv és gége izmait -> kiejtett szó

 • Wernicke terület: Wernicke – 1874 – vezetéses afázia – szenzomotoros beszédmező – auditoros kódok és szavak jelentései

hallott szó -> a szavak jelentése továbbítódik a Broca területre -> artikulációs kód -> hallókéreg -> Wernicke terület

írott szó -> látókéreg -> gyrus angularis -> Wernicke terület

Wenicke-Geschwind modell: Gwschwind dolgozta ki, 1979-ben alapul véve Karl Wernicke 1874-ben kidolgozott modelljét a nyelv produkciójáról és megértéséről.

Afáziák

 • motoros (Broca) afázia: a szavak helyes kiejtése sérül
 • szenzoros (Wernicke) afázia: nem értik a szavakat, jelentés nélküli beszéd
 • tiszta szósüketség
 • globális afázia
 • amnesztikus afázia (anomia)
 • transzkortikális afázia
  • motoros
  • szenzoros
  • kevert
 • szubkortikális afáziák

Forrás: Atkinson-Hilgard-Smith-Nolen: Pszichológia

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük