A próbafüggvények és típusai

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Statisztika, 16. tétel, pszichológia távoktatás

A próbafüggvények és típusai

(leírás, magyarázat)

Berei Kati által kidolgozva

Próbafüggvény

 

–   A hipotézisek vizsgálatára hasznájunk

–    mintáról mintára ingadozó jellemzők (vagyis a sokaságból vett minták megfelelő értékei nem véletlenszerűen, hanem függvényszerűen változnak)

–   A próbafüggvényt úgy kell megválasztani, hogy

–   a sokaságra tett bizonyos kikötések teljesüljenek

–   a mintavétel adott módja és nagysága szerint

–   feltételezzük a H0 helyességét

–   ismert kell legyen a függvény valószínűségeloszlása: ehhez a H0 egyszerű hipotézis kell legyen.

Próbák lehetnek:

–   egymintás próbák – olyan próbák, melyek elvégzéséhez elégséges egyetlen minta

–   egymástól független minták vagy ún. páros minták lehetnek – amikor két vagy több minta szükséges, melyekről feltételezzük fel, hogy különböző sokaságokból származnak.

A HIPOTÉZISVIZSGÁLAT SORÁN HASZNÁLT PRÓBAFÜGGVÉNYEK

  1. Standard normális eloszlás

 

–                a sokaságok egy jó része normális eloszlású – ezek próbafüggvényeit általában a standard (normális) eloszlás sűrűségfüggvényével írhatjuk le (ennek jellegzetes értékei táblázatban vannak, nincs szabad paraméter)

A leggyakoribb szignifikanciaszintekhez tartozó z-értékek:

szignifikanciaszint   α

%

0,10

10%

0,05

5%

0,01

1%

egyoldali próba jobb oldali -1,28 -1,6545 -2,33
baloldali 1,28 1,6545 2,33
kétoldali próba ± 1,6545 ± 1,96 ± 2,58

Azért, hogy ne kelljen állandóan behelyettesítgetni a normál eloszlás sűrűségfüggvényébe az értékeket – standardizálták, vagyis megfosztották a mértékegységtől:

Standard érték
Standard érték

z – standard érték

x – függő változó

μ – átlag

σ – szórás

–          a standard z érték egy egységnyi szórásnak felel meg

–          a várt érték 0,

–          egy adott z értékhez tartozó görbe alatti területek értékét táblázatba foglalták – ezeket megkapjuk vizsgán (ez a 3-as táblázat minden statisztikakönyv végén)

Standardizálás 1 példa

Egy diákcsoport IQ-átlaga 110, szórása pedig 15 pont volt. Határozza meg a 125, illetve a 90 pontú hallgató standard eredményét, s helyzetét!

standard-ertek zpelda50+34,13% Nálánál gyengébb vagy azonos eredményt 84,13% ért el.

zpleda-40,8 ~ 9% nálánál is gyengébb eredményt produkált.

Standardizálás 2 példa.

Egy diákcsoport tesztátlaga 50, szórása pedig 20 pont volt. Határozza meg a 70, illetve a 45 pontú hallgató standard eredményét, s helyzetét!

standard-ertek zpelda350+34,13% Nálánál gyengébb vagy azonos eredményt 84,13% ért el.

zpelda4-9,87%~ 40% nálánál is gyengébb eredményt produkált.

  1. Student féle t-eloszlás(sörgyári „megvilágosodás” ☺)

 

–         egy normális és egy c négyzet eloszlású változó transzformáltjának hányadosából származtatható

–         szimmetrikus a 0 pontra, a t-eloszlást egy paramétere, szabadságfok (ν) jellemzi.

–         A szabadságfok növekedésével, vagy nagy minták esetén (n >100) a t-eloszlás egyre közelít a standard normális eloszláshoz.

–          A Student-féle t-eloszlás táblázata a szabadságfok függvényében és a választott szignifikanciaszint szerint adja meg az elutasítási tartomány határát (értékeit megadják táblázatban vizsgán (a III. mellékletben vannak))

  1. Khi-négyzet eloszlás(más néven függetlenség ellenörzés)

 

Khi-négyzet-eloszlás
Khi-négyzet-eloszlás

–         a khi-négyzet eloszlás paramétere a szabadságfok

–          a görbe alatti területek egyaránt 1-gyel egyenlők, illetve a szabadságfok növekedésével az eloszlás mind jobban kezd hasonlítani a normális eloszláshoz

–          megadják táblázatban (IV melléklet) az eloszlás percentiliseit a szabadságfok függvényében.

–         ha a szabadságfok nagyobb mint 50, akkor a normális eloszlás táblázata is használható. (itt a tábla mérete a meghatározó!)

A c2 kétoldali 5%-os konfidenciahatárai tehát:

  1. Fisher féle F-eloszlás

 

 

–         A kétmintás próbák elemzésekor a két minta átlagainak különbsége mellett fontos a két minta varianciájának a vizsgálata is

–         Ha a sokaság (közel) normális eloszlású, akkor a belőle vett két-két minták varianciájának a hányadosa egy bonyolult újabb eloszlást eredményez.

–         Az V. Melléklet mutatja az F-eloszlás leggyakrabban használt, 95-ödik percentilis értékeit a minták szabadságfokának függvényében.

Meghatározás:

fischer-F-eloszlás,       ahol sa korrigált szórás, N a minták korrigált szórása

Amennyiben az F-eloszlást a statisztikai próbáknál a populációk varianciájának összehasonlítására kívánjuk felhasználni, az a nullhipotézisünk, hogy a két variancia megegyezik, azaz:

ilyenkor az F-eloszlás képlete tovább egyszerűsödik:

A tört képzésekor rendszeresen a nagyobb empirikus szórásnégyzetet jelöljük s12-el és azt osztjuk el az alacsonyabb értékű s22-vel.

A szabadságfok

–          Mind a t-, mind a c -négyzet kiszámításához a mintából kapott és bizonyos sokasági paraméterek szükségesek

–          szabadságfok (nű) kiszámításához: a mintanagyságból (N) levonjuk a mintából becsülni kívánt paraméterek (k) számát: ν = N–k.

–          A t-statisztika esetében az N számú elemből kiszámíthatjuk a mintaátlagot és -szórást.

–          c négyzetnél a mintából számítható annak szórása – a gyakorlatban a kontingenciatábla méretéből származtatjuk az eloszlás szabadságfokát.

(Kicsit sántító, de képszerű példa a szabadságfok fogalmára: 10 vendéget várunk, ezért kikészítünk 10 széket; az elsőként megérkező vendég választhat, melyik székre ül le. Még a kilencediknek érkező vendég is választhat a  szabadon levő két szék közül, de a tízedik vendégnek már nincs szabadság(fok)a a szék megválasztásában, hiszen már csak egyetlen egy üres.)

A mellékletekben kévő táblázatok az elektronikus konyvtárban a Statisztika ablak cím alatt vannak!

Megjegyzés: nem minden képet sikerült beszúrni… 🙁

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük