A személyiség alapfogalmai

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Személyiségpszichológia, 1. tétel, pszichológia távoktatás

Berei Kati által kidolgozva

1. A SZEMÉLYISÉG ALAPFOGALMAI

„Nagyon csekély különbség van két ember között, de ez a kis különbség is igen jelentős.”

(William James, 1897)

„Minden ember olyan mint minden más ember. (általános normák)

Minden ember olyan mint néhány más ember.    (csoportnormák)

Minden ember olyan mint senki más.”                (egyedi normák)

(Kluckhohn, Murray)

(innen indul a humanisztikus pszichológia)

A személyiség fogalmának eredete:

 

–         a latin personaból (personalitas) – jelentése:

–         maszk, álarc – római színházakban a különböző szereplők különböző maszkokkal mutatták be eltérő jellemüket, viselkedésüket, érzelmi és motivációs tényezőiket

–         fontos személyiség – későbbi jelentés

–         (personality (ang), personnalité (fr), Persönlichkeit (n)

A személyiség fogalmának jelentései :

–         belső lényeg, természet kiemelése – nyelvtani, teológiai, filozófiai, romantikus, pszichológiai, etikai, szociológiai jelentésben

–         külső megjelenés kiemelése –szociológiai, jogi, bioszociális, lekicsinylő, népszerű jelentésben

–         strukturát, folyamatot jelöl

A fogalom használata

  1. az emberek viselkedésében megfigyelhető folyamatosságot, következetességet, konzisztenciát írjuk le – időről időre és helyzetről helyzetre következetesen viselkedik – ÁLLANDÓSÁG

pl. X hasonló helyzetekben mindig udvarias, Y különböző helyzetekben mindig jószívű

  1. a személyiség belülről fakadó tulajdonságait írjuk le, a viselkedés belső mozgatórugóit, azt a belső erőt amely a tetteit befolyásolja – BELSŐ MOZGATÓRUGÓK
  2. a személyre jellemző tulajdonságokat fejezzük ki – a személyt néhány alapvető vonással jellemezhetjük, azokkal a tulajdonságokkal, melyek könnyen feltűnnek a viselkedésében – EGYEDISÉG

A személyiség meghatározása

  • Hétköznapi értelemben:

–         Személyiségen egyes emberek sajátosságait értjük, olyan tulajdonságokat, melyek tartósan és tipikusan jellemzik az illetőt (intelligens, kedélyes, jószívű, faragatlan)

  • A pszichológiában:

–         „Személyiség – a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan szerveződése, amely az egyén jellegzetes viselkedését, gondolkodását és érzelemvilágát hozza létre.”

(Allport, 1961, 1985)

Alapfogalmak

–         egyén – az emberi nem egy tagja, képviselője

–         egyéniség – egyéni, megkülönböztető vonások összesége, melyek az emberekkel való kapcsolatokban, érintkezésekben nyilvánulnak meg

–         jellem – tartós (viszonylag állandó) személyiségvonások együttese. Az emberek cselekvéseiben, életstílusában mutatkozik meg. Erkölcsi kategóriában értékelhető – jellemtelen, karakteres

3 fontos kérdés a személyiségelméletekben:

  1. a személyiség struktúrája

–         a legstabilabb, legtartósabb aspektusokat foglalja magába

–         szokás, vonás, típus alapján kategóriákba sorolják az embereket:

  • típus – nem folytonos kategóriához való tartozást jelez, több vonást foglal magába, a viselkedés szabályszerűségeit írja le
  • vonás – egy folytonos kategóriához való tartozás, minden személy azonos vonásokkal rendelkezik, de nem egyenlő mértékben
  1. folyamatok:

–         „hídak” a különböző szerkezeti egységek között és kapcsolat a külvilág felé

–         a személyiség a szerkezeti egységek és folyamatok összessége

  1. fejlődési folyamatok

–         az ember átalakulása, a személyiség változása az élet során környezeti és genetikai tényezők hatására

Forrás

Carver, Scheier – Személyiségpszichológia

János Réka – egyetemi jegyzet

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük