A szenzoros emlékezet

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Általános pszichológia, 24. tétel, pszichológia távoktatás

Garda Ildikó által kidolgozva

Az emlékezeti tárak

Az emlékezet szerkezetére vonatkozóan született meg a többszöröstár-modell elmélete. Az elmélet szerint különböző emlékezeti tárak léteznek, ahol a kódolt információkat tároljuk. Ezek a szenzoros tár, a rövid távú memória és a hosszú távú memória. Az emlékezeti tárak egymásra épülnek, egymással kapcsolatban állnak. A tárak közötti információáramlást a figyelem és a gyakorlás határozza meg.

Leggyakrabban a tárolás időtartalmát tekintik az emlékezet osztályzási szempontjának, mert ez a legfontosabb különbségük.

Szenzoros tár RTM HTM
Az információ belépése Figyelem előtti Figyelmet kíván „újrajátszás”
Önmegfigyelési élmény észlelés tudat emlékezés
A kódolás jellege Az ingerrel analóg szenzoros kódszenzoros Akusztikus, vizuális Főleg szematikus (jelentés alapú)
Az emléknyom tartóssága 1-4 mp. 5-30mp. Percektől az élet végéig
Kapacitás Igen nagy 7 +/- 2 elem korlátlan
Az információ fenntartása lehetetlen Szándékos figyelem Ismétlés, újraszervezés
Felejtés oka Elhalványodás, hanyatlás Kiszorítás, hanyatlás, interferencia, tévesztés, helyettesítés Hozzáférhetetlenség, interferencia, organikus diszfunkció , nem megfelelő kulcsinger
Felidézés teljes Teljes, az egyes elemek előhívásához kb.40 mp. Jelzőingerrel előhívható specifikus és általános információ
Előhívás módja ingerazonosítás automatikus Keresési folyamat

Suhai Hodász Gábor Pszichológia (1999) Budapest, SOTE Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ

Szenzoros tárak

Életünk szinte minden pillanatában információk óriási hada bombázza érzékszerveinket, amelyek közül figyelmünk segítségével szelektálunk. A figyelmi működésünket megelőzi a szenzoros tár aktivitása, amely elősegíti a lényeges vonások kiválasztását és azok elemzését.

Tehát ebbe a tárba olyan információk is bekerülnek, amelyekre nem is figyelük.

–  Sperling kísérlete:  a kísérleti személyeknek 3 sorban 4-4 betűt mutatott 50 mp ideig és arra kérte őket, hogy idézzenek fel annyi betűt, amennyit csak tudnak. Azt találta, hogy a kísérletben résztvevők csak 4-5 betűről tudtak beszámolni, de többen azt állították, hogy sokkal több betűt láttak, mint amennyit fel tudtak idézni. Ezt az állítást igazolja, hogy amikor a kísérlet szereplőinek egy ingerrel véletlenszerűen megjelölt sort kellett felidézni röviddel a betűk felvillanása után, bármely sort fel tudták eleveníteni.

A szenzoros tárak elnevezés arra utal, hogy ezekben a tárakban az érzékleti ingerek (pl. kép, hang stb.) tárolódnak. Az szenzoros tárak modalitás-specifikusak, azaz az információk az érzékszerv saját szenzoros bemenetével azonos módon tárolódnak. Ennek megfelelően minden érzékszervnek saját szenzoros tárrészlete van.

Megkülönböztetünk ikonikus (képi információk), echoikus (hallási információk) és haptikus (tapintási információk), stb. tárat.

A szenzoros tárak kapacitása végtelen, ellenben a bekerülő információk emléknyomait nagyon rövid ideig, pár másodpercig képes csak megőrizni. Az információk megőrzésének ideje a szenzoros táraknak megfelelően változik: az ikonikus tár 1 másodpercig, az echoikus 2-4 másodpercig őrzi az információt.

A felejtés formája az elhalványulás ebben a memóriatárban. Amennyiben a figyelmi működés a szenzoros tárban tárolt anyagra irányul, az előhívható és a felismerési folyamatok hatására átkerül a rövid távú memóriába.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük