A teszthűségmeghatározása, típusa

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Pszichodiagnosztika, 4. tétel, pszichológia távoktatás

Hochbauer Jenő által kidolgozva

4 tétel A teszthűség meghatározása, típusai

  • a megbízhatóság : a mérés stabilitására, konzisztenciájára utal. Ismételt mérések esetén nem kapunk-e eltérő  eredményeket ugyanarra a személyre vagy csoportra vonatkozóan.

– a megbízhatóságot úgy tudjuk ellenőrizni , ha a mérést teljesen vagy részlegesen megismételjük.

– a teszt esetében ez az eljárás az ismételt mérés reliabilitás. Az újrafelvétel történhet napok, hetek, hónapok múlva.

amennyiben feltételezzük, hogy a mért vonás stabil, akkor az ismételt eljárás alkalmával is közel azonos értéket kell adnia. Pl. ha valaki átlagon felül teljesít egy intelligencia teszten, és az ismételt mérés alkalmával nem ezt a teljesítményt kapjuk, akkor az első mérés megbízhatósága kétségesé válhat.

  • a megbízhatóság belső vonatkozását a tesztfejlesztés során  az itemek jósági mutatója, a tétel öszponzszám korreláció és a felezéses megbízhatóság eljárás adja.

– Az item olyan feladat, kérdés vagy állítás amely operacionalizálja a vizsgált jellemzőt.

Két stratégia által lehet megtenni:1. elméleti úton (eddigi ismeretek segítségével határozzák meg a konstruktumot, felállítva a teszt tételeit), 2. tapasztalati út ( empirikus adatok felhasználásával)

– Itemanalízis és szelekció során a fejlesztési minta segítségével, megtörténik annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az egyes itemek hogyan működnek. A item „jósága” meghatározza, hogy mely tételek maradjanak és melyek nem. Ezt meghatározza az itemek differenciáló ereje (mennyire különbözteti meg a válaszadókat ) és konzisztenciája ( egy itemtől elvárt elméleti rendeltetés, mennyire jelentkezik a válaszokban)

– A konzisztencia mutatója a: tétel összpontszám korreláció haegy tételre vonatkozó pontszám nem korrelál a teszt összpontszámával, akkor nem ugyanazt méri mint a többi tétel.

– A konzisztencia ellenőrzésének másik módja a: felezéses megbízhatóság kiszámítása. A páros és páratlan tételszámok mentén két csoportra osztott tételek közötti korrelációnak a fokát jelenti.

 

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük