Az agresszió, mint érzelmi reakció

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Általános pszichológia, 20. tétel, pszichológia távoktatás

Az agresszió, mint érzelmi reakció

Garda Ildikó által kidolgozva

Agresszión olyan viselkedést értünk, ami szándékosan sért egy másik embert (fizikailag vagy verbálisan) vagy rombol tárgyakat.

Az agresszió fajtái:

Antiszociális -a közösség ellen irányul,

Proszociális- az adott társadalom normáin belül elfogadott személy, közösség védelmében kivitelezett.

Indulati – kifejezetten fájdalomokozás céljából kezdeményezett agresszió,

Instrumentális – az agresszív viselkedés leszerelése a cél.

Az agresszióra vonatkozó két legelterjedtebb nézet a pszichoanalitikus drive elmélet és a szociális tanuláselmélet.

1.Az agresszió mint drive

A pszichoanalízis szerint az agresszió az emberi viselkedés elválaszthatatlan része. Freud az agressziót alapvető ösztönnek (drivenak) tartja és halálöszönként (thanatos) nevezi meg, ami az én ellen irányul. Átirányítható külső tárgyakra, szerinte ez az agresszió.

A pszichoanalitkus nézőpont alapfeltevése, hogy viselkedésünket biológiailag meghatározott alapösztönök vezérlik, melyeknek leggyakrabban nem is vagyunk tudatában. Ezek a szexualitásból és az agresszivitásból erednek. Amikor ezeknek az ösztönöknek a kifejeződését gátolják, agresszív drive keletkezik.

Freud energetikai modellben, az ún. hidraulikus modellben gondolkodott: az energia a testi feszültségek és ingerlések révén felhalmozódik s azután különböző utakra kanalizálódik vagy térítődik el (Agresszió közvetlenül vagy módosult formában jelenik meg. Kisülés: katarzis)

Hitt a pszichológiai rendszer dinamikus működésében: az erők egymással szemben állhatnak, szövetkezhetnek, viselkedésünk többszörösen determinált (Életösztön és Halálösztön)

Dollárd és munkatársai –  frusztráció-agresszió hipotézise szerint: minden motivált célra irányuló viselkedés akadályozása – frusztrációja – agresszív feszültséget hoz létre.

Az állítás kritikus pontjai: – az agresszió oka rendszerint a fusztráció, valmint energizálja a viselkedést és  mindaddig fennmarad, amíg el nem éri a célját.

Drive-a szükséglet pszichológiai megfelelője: Angol szó, jelentése űzni, hajtani ill. hajtóerő.

A drive a szükséglet nyomán kialakuló, belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. A drive alapvető feladata a szervezet általános energetizálása, nem pedig annak irányítása, vagyis nem mutatja meg, hogy a szervezet mit csináljon az adott szükséglet kielégítése érdekében, csak az ehhez szükéséges hajtóerőt adja.

Agresszió más fajoknál
Lorenz
etológiai kutatásai azt sejtették,  az állatok rendelkeznek agressziót kontrolláló mechanizmussal,  míg az emberek nem. Későbbi kutatások bebizonyították, hogy az állatok sem kevésbé agresszívak mint ez emberek.

Más fajok agressziójának biológiai alapjai
Állatoknál a hipotalamusz speciális területeinek ingerlése agresszív, vagy gyilkos választ válthat ki.
Kísérletek agresszív viselkedés kiváltására:

-macska hipotalamuszának ingerlése elektródával: fúj, feláll a szőre, támad mindenre/más terület ingerlésénél düh nélkül megöli a patkányt,
– patkány ingerlése: veleszületett válasz, előtte sosem ölt egeret

Magasabb rendű emlősöknél az agresszió ösztönös mintázatai kérgi szabályzás alatt állnak és a tapasztalat jobban befolyásol. – Majmoknál dominancia megjelenése a válaszreakcióban – alárendelt hímet megtámad, felette állónál lekuporodik
Az ember agresszív viselkedését (az agykérgi szabályozás miatt ) nagyrészt a tapasztalat és a szociális hatások determinálják.

Az emberi agresszió biológiai alapjai
A tesztoszteron (hím nemi hormon) szintje hozható összefüggébe az agresszióval

Vizsgálat: 4400 amerikai veterán, magasabb tesztoszteron = múltban nagyobb agresszivitás, ezek inkább alacsonyabb státusúak, de a korreláció alacsony

2. Az agresszió mint tanult válasz

Szociális tanuláselmélet: az agresszív válaszok megfigyelés és utánzás útján elsajátíthatók, és gyakoriságuk pozitív megerősítés esetén növekszik.

A szociális tanuláselmélet szerint a frusztráció csak egy az agresszió számos oka közül. A kellemetlen élmények által okozott emocionális arausal különböző viselkedéshez vezethet attól függően, hogy milyen megerősítéseket kapott a múltban. Pl.:

  • Függőség
  • Teljesítmény
  • Visszavonulás és lemondás
  • AGRESSZIÓ
  • Pszichoszomatikus tünetek
  • Önérzéstelenítés alkohollal és kábítószerekkel
  • Konstruktív problémamegoldás

A.Bandura- a tanult tényezők döntő szerepét hangsúlyozza az agresszív viselkedés kialakulásában.

Az agresszió utánzása

Az egyén törekvése, hogy viselkedését, attitűdjeit valódi vagy szimbolikus modellek viselkedésének megfeleltesse.

K: felnőtt agressziója felfújt babával/gyerekek utánozzák, K: gumibabával szemben
élő /filmes /rajzfilmes agresszió – filmről, rajzfilmről is utánozzák, agresszív szülők gyermekei is agresszívabbak

Az agresszió megerősítése

Szociális modell megfigyelése lehet gátló vagy serkentő hatású a viselkedés megjelenése szempontjából

Nagyobb agresszió, ha a megfigyelt modell agresszióját megerősítik, K: pozitív megerősítések (sírás, összerezzenés), büntetés (ellentámadás), semleges reakciók (nem vesz tudomást a támadóról) (Patterson és mtsai), akik ellentámadással voltak sikeresek önállóan is támadtak később

3. Az agresszió kifejezése és a katarzis

Azok a kutatások, amelyek megpróbálnak különbséget tenni az agresszió mint drive és az agresszió mint tanult válasz között, gyakran fordítják figyelmüket a katarzisra. (A katarzis egy érzelemtől való megtisztulás, az érzelem intenzív átélése következtében.) Ha az agresszió tartós energia, akkor az agresszió kifejezése katartikus lehet, a katarzis pedig az agresszív érzések és cselekedetek intenzitásának csökkenését eredményezheti. Másrészről pedig, ha az agresszió tanult válasz, akkor az agresszió kifejezése az ilyen cselekedetek növekedését eredményezheti (ha az agressziót megerősítik). Az eddigi eredmények a tanult válasz mellett szólnak.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük