Az attitűd fogalmának meghatározása, tárgya és összetevői

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Szociálpszichológia, 27. tétel, pszichológia távoktatás

Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

27.Tétel Az attitűd fogalmának meghatározása, tárgya és összetevői

Meghatározás: Attitűdnek nevezünk bármely kognitív reprezentációt, amely összegzi egy attitűdtárggyal- önmagunkkal, másokkal, tárgyakkal, cselekedetekkel, eseményekkel vagy ötletekkel, kapcsolatos értékeléseinket.

Szociális attitűd: Thomas és Znaniecki (19l8) vezette be a szoc.pszich.ba, hogy a lengyel parasztok mindennapi életét összehasonlítsa az USA-ban és Lengyelo.ban és a különbségeket magyarázza.

Rosenberg és Hovland(1960) Def:”az attitűdök arra szolgáló prediszpozíciók, hogy bizonyos ingerosztályokra, bizonyos válaszosztályokkal történjen reagálás”

Válaszosztályok (háromelemes attitűdmodell): ebben, az attitűdöt hipotetikus konstrukciónak tekinti, mely a viselkedést megelőző megfigyelhető inger (egyének, helyzetek, szociális problémák, szociális csoportok és más attitűdtárgyak) és az azt követő viselkedés között közvetít. (érzelmek, kognició, viselkedés)

  • Affektív (melyek a kedvelés és nem kedvelés értékelő viszonyulásai)
  • Kognitív (melyek az attitűdgyárakra vonatkozó hiedelmek vélemények és elképzelések)
  • Konatív/viselkedéses (melyek a viselkedési szándékok és cselekvéstendenciák) összetevőkből állnak.

Egyddimenziós modellek: csak egy attitűdkomponensre irányulnak.

Petty és Cacioppo,1981; Fishbein és Ajzen,1975, „az attitűd kifejezés úgy használandó, mint valamely személyre, tárgyra vagy problémára vonatkozó általános és időben hosszantartó pozitív vagy negatív érzelem”

  • Különbséget tesz: az attitűd fogalma, és a hiedelem fogalma, másfelől a viselkedéses szándék, és a nyílt cselekvés közt.
  • Hiedelem kifejezés: az attitűd tárgyára vonatkozik.(pl . Károly azt gondolja, hogy régi kocsija még megbízható)
  • Az attitűdök: azokat az érzelmeket jelentik, melyek az attitűdtárgyakhoz kapcsolódnak. Annak (+) vagy (-) értékelései. (Károly szereti régi kocsiját).
  • Viselkedési szándékok: egy megadott attitűdtárgy iránti meghatározott cselekvésre való készenlét. (Károly úgy döntött, hogy nem vásárol új autót). Nem feltétlenül történik meg a viselkedés. Például, ha konfliktusban áll a szociális normákkal., vagy az egyén arra vonatkozó elvárásaival.

Az attitűdök várakozásértékelés modellje (Fishbein,1963)

Hiedelmek és attitűdök közötti kapcsolat: Egy személy attitűdtárgyra (nukleáris erőmű) irányuló attitűdje a tárggyal asszociált tulajdonságok értékelése (pl. az emberiség jövőjének fenyegetése, vagy az energiaellátás biztosításának elkerülhetetlen technikai eszközei), valamint a várakozás eredménye.

  • Egy attitűdöt az egyes tulajdonságokkal asszociált érték- és várakozáskomponensek szorzatainak összege jósolja meg.
  • A három és egy dimenziós modellek vitájában, a kutatók még nem jutottak közös álláspontra.

 

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük