Az észlelés törvényei

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Általános pszichológia, 7. tétel, pszichológia távoktatás

Antal Erika által kidolgozva

Az alaklélektan képviselői az érzékleteket egységekbe szervező „szabályok” iránt érdeklődtek.

A statikus mintázat szerveződési törvényeit Gestalt-elveknek nevezzük. Ezek a következők:

  • proximitás elve
  • jó folytatás elve
  • zártság elve
  • hasonlóság elve
  • közös sors elve

Proximitás elve: Az egymáshoz közel lévő elemeket együvé tartozónak észleljök

Jó folytatás elve: Az egy forma körvonalába eső elemeket együvé csoportosítjuk

Zártság elve: Az észlelőrendszer a hiányos ábrákat kiegészíti, oly módon, hogy egy eégsz kép benyomását eredményezi

Közös sors elve: Mozgásos információkra alapoz és arra utal, hogy az együtt elinduló pontokat együvé tartozónak látjuk

Felszálló és leszálló információ feldolgozás

–          Az észlelőrendszer mindkét irányban képes az információk feldogozására: a környezet explorációja inkább felszálló jellegű, de bőven akad példa top-down jellegű megismerésre is. Az észlelt világ szervezett gondolkodási tartalommá válhat, de a folyamat meg is fordítható. Vagyis tudásunk, gondolati tartalmunk sok esetben erősen befolyásolja azt, hogy milyennek fogjuk látni a világot.

Az észlelés bottom-up szakaszai:

–          detekció: az inger jelenlétének észrevétele, konstatálása, a lokalizáció fázisa

–          megkülönböztető fázis: a figura és a háttér elkülönítése

–          azonosítás: perceptuális modellhez hasonlítjuk

–          értelmezés: a folyamat lezárása, a jelentés tisztázása

A távolságészlelés esetében monokuláris és binokuláris jelzőmozzanatok jelzik, hogy a tárgy az észlelőtől mekkora távolságra van

Monokuláris jelzőmozzanatkok:

–          a retikuláris nagyság: minél nagyobb annál nagyobb a tárgy, nagyság-távolság invariancia

–          relatív nagyság: a tárgyak méretéről való előzetes tudásunk befolyásolja

–          takarás: ha egy tárgy eltakar egy másikat, az előbbit közelebbinek, az utóbbit távolabbinak látjuk

–          relatív magassági helyzet: a képen magasabban elhelyezkedő tárgyakat távolabbinak látjuk

–          lineáris perspeltíva: a párhuzamos vonalak összetartónak látszanak a távolság növekedésével

–          levegőprspektíva: a távolabbi tárgyak elmosódottabbak a képen

–          textúra gradiens: a felszín távolodásával az elemek egyre közelebb kerülnek egymáshoz

–          mozgásinformációk: a hozzánk közelebbi tárgyak, mintha gyorsabban mozognának, mint a távolibbak

Binokuláris mozzanatok: (paralaxis és diszparitás) – Arra alapoznak, hogy a két szem távolságából adódóan különböző helyeken alakul ki a kép a retinán a tárgyak egyes pontjairól.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük