Az IQ-vita fő témái (az IQ vita kulcsfogalmai, Flynn-effektus, Wissler, Murray és Herrenstein)

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Általános pszichológia, 10. tétel, pszichológia távoktatás

Az IQ-vita fő témái (az IQ vita kulcsfogalmai, Flynn-effektus, Wissler, Murray és Herrenstein)

Az intelligencia viták általában három téma körül forognak: mi az intelligencia?, mi határozza meg az intelligenciát?, fejleszthetősége (mennyire és hogyan fejleszthető)?

Az IQ-vita kulcsfogalamai

 • S.E.S. / L.S.E.S. – low social economical status
 • Család: szociológiai kutatások mutatják, hogy az alacsony IQ-jú szülőknél nagyobb számban jelentkezik az iskolai sikertelenség, válás, illegális házasságok. Összefüggés mutatható ki az anya IQ szintje és az újszülött testsúlya között. Alacsony IQ-val rendelkező anyának kis testsúlyú gyermeke születik.
 • Iskolázottsági szint: az alacsony IQ-jú csoportok körében nagyobb számú a bűnöző, az iskolakerülő és az alacsony és rosszul fizetett szakmát választó egyének száma.
 • Anya IQ-ja: gyorsabb fejlődés, nagyobb testsúly születéskor. Nem az apa intelligencia hányadosát tartják számon.
 • Állampolgári magatartás: pl. választásokra ki megy el. Az alacsony IQ egyén nem vesz részt a választásokon, nem érdeklik a politikai események, sokkal később vagy egyáltalán nem fejlődik ki a nemzeti öntudata.

A Flynn-effektus

A Flynn-effektus az évek során az IQ-teszteken elért átlagpontszámok – bár eltérő mértékben – de világszerte tapasztalt folyamatos emelkedése. A jelenség nevét felfedezőjéről, James R. Flynn új-zélandi politológusról kapta. Az emelkedés mértéke nagyjából 10 év alatt három pont. http://hu.wikipedia.org/wiki/Flynn-effektus

Az utolsó 30 évben 20-25 ponttal nőtt.

Okok:

 • a teszt nem IQ-t hanem annak korrelátumait méri
 • iskolázottság
 • a fluid IQ nőtt (Raven), a kristályos IQ nem nőtt (Binet)
 • szociális tényezők
 • a mindennapos problémák megoldása nem kimutatható
 • a táplálkozás minőségének fontossága (0-3 év) -> KIR fejlődése
 • elavult mérőeszköz: újrastandardizálás szükségessége

Wissler-vita – Clark Wissler

Az intelligencia elméletek faktorait kérdőjelezi meg, főként a g-faktort. Szerinte nincs összefüggés az IQ illetve az iskolai és szakmai siker között.

 • A hatékony intelligenciát többnyire a KIR sajátosságai határozzák meg, mint pl. a reakcióidő, az ingerek közti diszkriminációs képesség
 • Jelenlegi kutatás: az IQ és a szakmai siker közti korreláció -> iskolai intelligencia fogalma (academic intelligence)

Herrenstein és Murray

A Bell Curve – haranggörbe vita

 • A haranggörbe vita egyik legfontosabb témája a rassz kérdése, vagyis a rasszok közti különbségek az IQ szintjén.
 • Az emberek rangsorolhatóak az intelligencia alapján.
 • Az intelligencia genetikai lapú és gyakorlatilag megváltozhatatlan.
 • Minden társadalomban van gazdasági elit és kognitív elit (felsőfokú végzettség) -> elitizmus fogalma
 • Beszélnek szociális genetikáról: a kognitív elit újratermeli önmagát és képezi a gazdasági elitet.
 • A környezetelvűek szerint a gazdasági elit termeli a kognitív elitet.
 • Az IQ prediktív a szakmai sikerre.

Forrás: http://www.scribd.com/doc/24574701/Pszichologiai-szoveggy%C5%B1jtemeny-BBT-Kolozsvar

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük