Kutatási módszerek a pszichológiában

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Általános pszichológia, 6. tétel, pszichológia távoktatás

Kutatási módszerek a pszichológiában

Hochbauer Jenő által kidolgozva

-A kutatás két lépést igényel: 1-a hipotézis megfogalmazása,2- a hipotézis ellenőrzése.

1.Hipotézisek megfogalmazása:

 • -Első lépés az ellenőrizhető állítások megfogalmazása. Ennek forrása:

A)A megfigyelés:a kutató az élet természetes helyzeteinek megfigyelése

B)Az adott jelenséggel kapcsolatos állításokat összegző tudományos elmélet. A létező elméletekkel szemben felállított rivális hipotézis lendíthetik leginkább előre a kísérlek eredményeit.

 • -A tudományosság azt jelenti, hogy a használt módszerek:

torzítatlanok=nem részesítenek előnyben egy hipotézist a másikkal szemben

megbízhatóak=bárki megismétli, ugyanazt az eredményt kapja

 • -A hipotézis az ok-okozatra vonatkozó,ellenőrizhető állítás

2.A kísérletek. Biztosítják a hipotézisek  jól kontrollált oksági ellenőrzését.  A kutató szabályozván a feltételeken, méréseket végez a változók közötti oksági kapcsolatok kimutatása érdekében.

 • Független változó:-független a kísérleti személytől

teljes egészében a kísérletvezető ellenőrzése alatt áll,ő hozza létre és határozza meg a változásait.

képviseli a feltételezett okot

 • Függő változó:-képviseli a feltételezet okozatot

értéke a független változótól függ.

a kísérleti személyek viselkedésének valamilyen mért jellemzője

A kísérletvezető manipulálja a független változót, majd a függő változó alakulása alapján megállapítja a kísérlet kimenetelét.

 • Kísérleti csoport: olyan csoport amelyben a független változó megjelenik.
 • Kontrollcsoport:a független változó nem jelenik meg,képviseli azokat az alapértékeket, melyekhez a kísérleti csoport eredményeit hasonlítják.
 • Random elrendezés:véletlenszerű elrendezés, amely úgy osztja a kísérleti személyeket, kísérleti és kontrollcsoportban,hogy minden résztvevő ugyanolyan esélyekkel kerülhet bármelyikbe.

-ellenkező esetben,nem lehetnénk biztosak, hogy a változásokat a független változó eredményezte és nem valamilyen rejtett változó, ami a helytelen elrendezésből származna.

 • Többváltozós kísérletek:olyan kísérletek amelyekben több változót tartalmaznak.
 • Mérés:a pontos közlés érdekében a változókhoz számokat rendelünk.
 • -Statisztika:a kísérletekben általában nem egyetlen személyen végeznek kísérletet, a kutatás eredménye egy olyan számhalmaz,amelyet összegezni és értelmezni kell. Erre segítség a statisztika.Egy matematikai eljárás,amely által megállapítható,hogy a rendelkezésünkre álló adatok alkalmasak-e általánosításra,vagy következtetések levonására. Statisztikai fogalmak:az átlag=számtani középérték. Statisztikailag szignifikáns azt jelenti, hogy a megfigyelt különbség megbízható és a független változónak köszönhető, valamint azt, hogy a kontroll

2/a. Korreláció: azokban a helyzetekben amikor nem lehet befolyásolni, hogy a kísérleti személyek melyik csoporthoz tartozanak,korrelációs módszert használnak, hogy egy befolyásunkon kívül eső változó összekapcsolódik,azaz korrelációban áll-e egy másik minket érdeklő változóval.

-Ezt a meghatározást, egy statisztikai érték szolgálja (r)a korrelációs együttható.A két változó,pozitívan(értékük együtt csökken vagy nő), vagy negatívan(az egyik nő, a másik csökken)kapcsolódnak egymáshoz.

2/a.1.Tesztek:egységes szituációban helyez olyan embereket,akik valamilyen tulajdonság tekintetben különbözőek. A teszteredmények szóródása korreláltatható valamilyen másik változó szóródásával.

-Általában egy kérdés-feladatsor,amelyek a vizsgált személyek meghatározott mentális vagy személyiségjellemzőit méri.

2/a.2.Kérdőív-es felmérés:adatokat gyűjthetünk valamely kérdésre vonatkozóan, az eredmények korreláltatható bármely tényezővel(pl.válaszolók nemével)

2.a.3.Strukturált megfigyelés:előre meghatározott kategóriák gyakoriságának a megfigyelése.A megfigyelt jellemzők más jellemzőkkel való korrelációit lehet vizsgálni.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük