Mitózis, szemikonzervatív replikáció

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Genetika, 7. tétel, pszichológia távoktatás

Mitózis, szemikonzervatív replikáció

Hochbauer Jenőtől kaptam

DNS replikáció

A DNS-replikáció Watson-Crick modellje alapján feltételezhető, hogy az új DNS-szálak a bázispárosodás szabályait követik, azaz A-T és G-C bázispárok alakulnak ki. A modell azt is feltételezte, hogy a két szülői szál elválik egymástól, és mindkettő mintaként szolgál egy-egy új szál szintéziséhez. Ez a megkettőződés az ún. szemikonzervatív replikáció, azért nevezik így, mert az utódmolekulák egyik szála régi, a másik pedig új. Vagyis mindegyik utódmolekulában megőrződik egy-egy szülői szál. A megkettőződésnek más módja is elképzelhető, de a kísérleti eredmények a szemikonzervatív modellt látszanak igazolni.

Mire tehát elkezdene osztódni, azaz elkezdődne a mitózis, a sejt dupla DNS-állománnyal rendelkezik.

Mitózis
Mitózis

A mitózis első lépése a profázis, amely a kromoszómák kondenzálódásával kezdődik. Minden kromoszóma két testvérkromatidából áll, amelyek a centroméránál kapcsolódnak egymáshoz. A profázisban eltűnik a maghártya, megkettőződik a citocentrum, majd elkülönül egymástól s a sejt ellentétes pólusai felé vándorol a két centriólum. A második fázis a metafázis, melynek kezdetekor a legnagyobb a kromoszómák kondenzációja. A két centriólumból kiinduló osztódási orsók húzórostjai a sejt középső (egyenlítői) síkjában elhelyezkedő kromoszómák centromérájához kapcsolódnak. A sejtosztódást a metafázisban leállítva vizsgálható a kromoszómák száma, szerkezete.

A harmadik szakasz az anafázis, amely akkor kezdődik, mikor a centromérák elhasadnak és a testvérkromatidák elkülönülnek. Az osztódási orsó rostjai a kromatidákat (utódkromoszómákat) a centroméránál fogva a sejt pólusai felé húzzák. Végül következik a telofázis, mikor az utódkromoszómák elérik a sejt pólusait, kialakul a két utódsejt magja, a citoplazma kettéosztódik és ezáltal két sejt keletkezik. E sejtek génösszetétele azonos, megegyező a DNS-replikáció előtti diploid kromoszomakészlettel.

………………………………….

A mitózis elsődleges eredménye az anyasejt genomjának szétválása két utódsejtbe. Mivel a két utódsejtnek teljesen azonosnak kell lennie, ami a genetikai információt illeti, ezért az osztódás előtt minden kromoszómát meg kell kettőzni. Ez az interfázis közepén történik meg, annak is az S fázisában.Így minden kromoszóma önmagának két genetikailag azonos másolatát tartalmazza, melyeket kromatidnak nevezünk. Ezek a centromeren keresztül vannak összekapcsolva. A kromatidok önmagukban viszont nem tekinthetők kromoszómának.

Az ábrán a piros és kék kromoszómák homológok. A DNS megkettőződése után a homológ kromoszómák két-két testvérkromatidból állnak. A mitózis befejeztével a testvérkromatidokból testvér kromoszómák jönnek létre, és két utódsejtbe kerülnek. Így tehát az anyasejt genomja megkettőződött, majd két identikus sejt keletkezett.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük