Következtetés és döntéshozatal

Kognitív pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

5.Tétel Következtetés és döntéshozatal

Az absztrakt szabály elméletek: azt feltételezik, hogy az emberek a kijelentés logikában használatos szabályokhoz hasonló szabályokat alkalmaznak a premisszákra, amikor érvényes deduktív következtetéseket hoznak.

* A hibákat a premisszák hibás megértésének vagy más feldolgozási nehézségnek (mint a munkamemória korlátai) tulajdonítják