alaklélektan

Intelligencia és kreativitás

Általános pszichológia, 14. tétel, pszichológia távoktatás
Intelligencia és kreativitás
A kreativitás pszichológiai elméletei

A kreativitás század eleji kutatását hátráltatta az a galtoni felfogás, hogy a kreativitás készség, mely kizárólag a tömegek fölé növő zseniális emberek sajátja. Így a fogalom kísérleti vonatkozásáról nem beszélhetünk, – mivel ilyen hozzáállás árnyékában az alkotó folyamat nem ragadható meg.

Intelligencia és kreativitás Read More »