A konszenzusra vonatkozó információk szerepe a hibás oktulajdonításban

Szociálpszichológia, 24. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

24. A konszenzusra vonatkozó információk szerepe a hibás oktulajdonításban

Hamis konszenzus hibája, alapgyakoriság hibája, önmagunk iránti elfogultság (Hewstone, 6. Fejezet megfelelő alfejezetei)

Önmagunk iránti elfogultság:

A konszenzusra vonatkozó információkat az emberek nem tudományos alapon, hanem megérzéseik, elképzeléseik alapján szerzik be azaz, hogy a saját viselkedési választásait és ítéleteit viszonylag átlagosnak, és a körülményekhez illőnek tartja. Ugyanakkor, az alternatív válaszokat szokatlannak, deviánsnak. Valamint a sajátjától eltérő válaszokat a cselekvő stabil diszpozícióinak nyilvánítja inkább, szemben azokkal a válaszokkal, melyek az ő válaszaihoz hasonlóak. A konszenzusról alkotott véleményük ezek alapján általában hamis. Attribúciós elméleteknél HAMIS KOSZENZUSRÓL beszélünk. Ha a konszenzus hamis hibás az oktulajdonítás.

A konszenzusra vonatkozó információk szerepe a hibás oktulajdonításban Read More »