A tudás szerveződése

Kognitív pszichológia, 3. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

3.Tétel A tudás szerveződése

2 dimenzió mentén jellemezhetjük:

Vizsgálható:

* 1). reprezentációs formája (analóg vagy propozicionális)
* 2). Hogyan szerveződik
* A tudást kutató tudósok egy része: a fogalmak szerkezetét vizsgálják,
* Mások: a fogalmak komplex szerveződésével foglalkoznak (a sémák szerkezetével).
* Tulving: különbséget tett az epizodikus és a szemantikus emlékezet között. Segítségével megkülönböztethetjük a tudás egyes típusait. Ez a megkülönböztetés heurisztikusan hasznos.