Az attribúciós folyamatok meghatározása, forrásai, az első benyomás szerepe az attribúciók létrejöttében

Szociálpszichológia, 17. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

17. Az attribúciós folyamatok meghatározása, forrásai, az első benyomás szerepe az attribúciók létrejöttében

Meghatározás, források, az attribúciók kulturális meghatározottsága, kiugró okok attribúciója, kovariáló információk, az első benyomás és attribúciós folyamatok kapcsolata (vonások, jellemzők integrálása), benyomások pontossága, torzítás (Smith és Mackie, 155-168, Hewstone, 6. Fejezet megfelelő alfejezetei)

Attribúció-elmélet: Heider elmélete, mely szerint egy adott személy viselkedését két szempontból próbáljuk megmagyarázni: hogy külső vagy belső oka van-e, és ha belső, akkor szándékolt vagy szándékolatlan az illető cselekvése.

Első benyomásunk pontosítása, vagy módosítása érdekében az emberek viselkedéseinek okaira próbálunk rálelni. Mások megértése annak ismeretétől függ, hogy miért viselkedett az adott módon, ezért oksági attribúciókat alkotunk.