beszédmegértés

A beszédmegértés, a beszédhasználat és a beszédhangok kiejtésének vizsgálata

A beszédmegértés, a beszédhasználat és a beszédhangok kiejtésének vizsgálata
Logopédia, 19. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

A beszédmegértés és beszédhasználat vizsgálata

* Beszédmegértés (egyszerű utasítások végrehajtása a rendelkezésre álló tárgyakkal)

* Szókincs vizsgálat (tárgyképek megnevezése)

A nyelvelsajátítás és nyelvhasználat

Általános pszichológia, 36. tétel, pszichológia távoktatás
Volf Brigitta jegyzete alapján

A nyelvelsajátítás a tudáselsajátítás egyik legfontosabb problémája. A tanuláselméletek szerint a kondicionálás és az utánzás képezik a nyelvelsajátítás legfontosabb jegyeit, de ezek nem elegendők. Megfigyelhető, hogy a gyerek szelektíven utánoz. Moerk arra mutat rá, hogy a gyermek utánzás mechanikus jellege a beszédtanulással csökken.