Az észlelés törvényei

Általános pszichológia, 7. tétel, pszichológia távoktatás
Antal Erika által kidolgozva

Az alaklélektan képviselői az érzékleteket egységekbe szervező „szabályok” iránt érdeklődtek.