Allport vonáselmélete

Személyiségpszichológia, 22. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján kidolgozta Pölczman Ildikó

Gordon Allport vonáselmélete

n elméletét a viselkedéscentrikusság,(de nem behaviorista szemlélet) jellemzi

n személyiségkoncepciójának alappillérei a humanisztikus irányzat szemléletével vannak összhangban: az ember proaktív, alkotó, autonóm lény, aki folytonosan fejlődik, növekedik. Az ember egyediségét és teljességét próbálta megérteni.