döntéshozatal

Következtetés és döntéshozatal

Kognitív pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

5.Tétel Következtetés és döntéshozatal

Az absztrakt szabály elméletek: azt feltételezik, hogy az emberek a kijelentés logikában használatos szabályokhoz hasonló szabályokat alkalmaznak a premisszákra, amikor érvényes deduktív következtetéseket hoznak.

* A hibákat a premisszák hibás megértésének vagy más feldolgozási nehézségnek (mint a munkamemória korlátai) tulajdonítják

Következtetés és döntéshozatal

Kognitív pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

EYSENCK: KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 12. FEJEZET /435-485 OLDAL/

KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL

probléma­megoldás mellett a gondolkodás témájához kapcsolódik

A megismerés repertoárjában mindkettő központi jelentőségű intellek­tuális képesség.