Anamnézis és exploráció

Pszichodiagnosztika, 8. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

8 tétel Anamnézis és Exploráció

* Fogalmak

– Anamnézis: – jelenti a vizsgált jelenség előzményeinek tisztázása – azokat az adatszerűen sűrített tényelőzményeket foglalja magába, amelyek a v.sz. eddigi életpályájának legdöntőbb momentumait jelentik.

– Exploráció: – a jelen élethelyzetekre vonatkozik, azokra amelyek a múltban gyökereznek és/vagy a jövőre is hatással vannak.