fejlődéslélektan

Evoluciós modellek jelentősége a fejlődéslélektanban

Fejlődéslélektan, 7. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Henter Gábor

7. tétel

Evoluciós modellek jelentősége a fejlődéslélektanban.

Bevezetés

Az evolúciós pszichológia kutatásainak célja az emberi elme szerkezetének felderítése és megértése; olyan megközelítés a pszichológián belül, amely az evolúciós biológiai ismereteket és elveket az emberi elme szerkezetének kutatásában hasznosítja. Nem kutatási terület: gondolkodásmód, amelyet a pszichológia bármely területén alkalmazhatunk.

A fejlődéslélektan tudományág kialakulása és helye a pszichológiai tudományok körében

Fejlődéslélektan, 1-2. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Henter Gábor

1-2.tétel

A fejlődéslélektan tudományág kialakulása és helye a pszichológiai tudományok körében.

Kutatási és vizsgálati módszerei; a fejlődés értékelését befolyásoló tényezők;

Fejlődéslélektani kutatási tervek és módszerek

1800-ban egy szerencsétlen, beszélni nem tudó, meztelen, a civilizációt nem ismerő fiúcska élelmet kéregetett Franciao.-ban, Itard befogadja, képezi, de a fiú (Victor) sosem tanult meg beszélni, normális emberként viselkedni. A nevelésére tett kísérlet a tudományos fejlődéslélektan kezdete, mert Itard már kísérleteket végzett.

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete

Fejlődéslélektan, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Henter Gábor

5.tétel

Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete

Erikson a pszichoanalitikus elmélet fejlődési fázisaiból indul ki, de kibővíti azokat: azt mondja, hogy a személyiség fejlődése a születéstől a halálig tartó folyamat. A hangsúly ebben az elméletben nem a biológiai tényezőkön (ösztönök), hanem az élet során megtapasztalt környezeti és társas jelenségeken van, amelyek hatnak a személyiség alakulására. Ezért kapta az elmélet a pszichoszociális elnevezést (vö. Freud: pszichoszexuális fejlődés elmélete). Erikson elmélete, a fejlődés első négy szakaszában az alábbi fogalmak köré szerveződik: zóna – modus – modalitás.