félelem

Érzelem és érdekalapú befolyásolás

Szociálpszichológia, 23. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Kémeri Nagy Edit

Pratkanis Rábeszélőgép

A félelem vonzereje: 1741-ben Edwards tiszteletes egy amerikai kisvárosban szentbeszédében szemléletesen ecsetelte híveinek, hogyan hullnak alá a vétkesek a pokol lángjai közé és vesznek el Isten haragjától. A gyülekezet zokogott. Ezt nevezték a „nagy ráébredés korszakának” Sokan áldozták életüket Jézus K kedvéért.

* 1932 Adolf Hitler: belső és külső veszély fenyegeti Németországot. Rendre és jogrendre van szükség. E nélkül a nemzet elpusztul.
* Németek milliói csatlakoztak Hitler náci pártjához.
* A tiszteletes és Hitler szándékainak közös vonása a félelem, keltés volt.

Érzelem és érdekalapú befolyásolás Read More »

Az érzelmek agyi mechanizmusai

Általános pszichológia, 19. tétel, pszichológia távoktatás
Az érzelmek agyi mechanizmusai

Érzelmi végrehajtókörök az agyban

A kezdeti kutatások óta a biológiai pszichológusok számos modellt vázoltak fel az érzelmek agyi struktúrákkal való kapcsolatáról. Az egyik legátfogóbb Panksepp (1982) elképzelése. Eszerint az érzelmek az emlősagy veleszületett agyi végrehajtóköreinek aktivitásait tükrözik, amelyek a környezeti kihívásokra adandó adaptív válaszokat segítik elő.

Az érzelmek agyi mechanizmusai Read More »