A Jaensch fívérek típustana

Személyiségpszichológia, 10. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján Pölczman Ildikó által kidolgozva

Már Hippokratésznál is találkozhattunk azzal a gondolattal, hogy a természeti hatások, a klimatikus-földrajzi viszonyok is hatással vannak a típusok kialakulására.