A szociálpszichológiában alkalmazott módszerek és eszközök

Szociálpszichológia, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

9.Tétel A szociálpszichológiában alkalmazott módszerek és eszközök

Mérési módszer megválasztása: Szempontok:

* Sokfajta kutatás van, amikor a több mérési típust együttesen alkalmazhatjuk, ami növeli a következtetés megbízhatóságát. (Pl. Ha a megfigyelési módszer mellett az önbeszámolási módszert is használjuk)
* Az önbeszámolásból nyert adatok, a folyamat végeredményét rögzítik. Ha megfigyelési módszert is alkalmazunk, rálátásunk lehet arra, ahogyan kialakul ez az eredmény. Tehát a két módszer különbözik az általuk szolgált információ. jellegében