kognitív pszichológia

A kognitív pszichológia előzményei

Kognitív pszichológia, 1. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

1. Tétel: A kognitív pszichológia előzményei

William James (1890) és Tolman (1932) mérföldkőnek számít a kognitív pszichológiában.

W. J.- a figyelem és emlékezet kutatásában végzett megfigyeléseket.

* Pl: különbséget tett az elsődleges memória (pszichológiai jelen)
* Másodlagos memória (pszichológiai múlt) között.

Mentális reprezentáció

Kognitív pszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás Garda Ildikó által, az internetről II.évf./első félév Kognitív szig./Révész/17.tétel:Reprezentáció (Eysenck-Keane 215-263 )(Pléh: A reprezentáció fogalma..in. Bevezetés a megismeréstudományba:109-152) Készítette: Borbi REPREZENTÁCIÓ I/A REPREZENTÁCIÓ FOGALMA A KOGNITÍV TUDOMÁNYBAN/Pléh I)A reprezentáció karrierje Durkheim: 1917 a szociológia a társadalmi reprezentációk tudománya Kísérleti pszichológia: a reprezentációs szintek egymásutánja a kognitív pszichológia támpontja Chomsky: …

Mentális reprezentáció Read More »

Következtetés és döntéshozatal

Kognitív pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

EYSENCK: KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 12. FEJEZET /435-485 OLDAL/

KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL

probléma­megoldás mellett a gondolkodás témájához kapcsolódik

A megismerés repertoárjában mindkettő központi jelentőségű intellek­tuális képesség.

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN

Kognitív pszichológia, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

EYSENCK: KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 11. FEJEZET /383-435 OLDAL/

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN

bevezetés

A gondolkodás általános természete

1. A gondolatok tudatosak, de tudatunkban a gondolkodás terméke jelenik meg és nem maguk a gondolkodási folyamatok.

2. A gondolkodási feladatok aszerint különböznek, hogy milyen mértékben irányítottak.

Irányítatlan szabad→ meditálni a nap történéseiről

Erősen célirányos→ összeadás

3. A gondolkodás során felhasznált ismeretek mennyisége és jellege is nagyon változatos lehet.

Tudásszegény szituáció→ olyan helyzetek, melyek kevés ismeretet igényelnek

Tudásintenzív szituáció→ olyan helyzetek, melyek széles körű tudást követelnek meg

Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg)

Általános pszichológia, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg)

Hochbauer Jenő álta kidolgozva

Az 1960 as évekig a faktoranalitikus megközelítés uralta az intelligencia kutatást, de ma már a kognitív pszichológiai megközelítés elfogadottabb.