kognitív pszichológia

A kognitív pszichológia előzményei

Kognitív pszichológia, 1. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

1. Tétel: A kognitív pszichológia előzményei

William James (1890) és Tolman (1932) mérföldkőnek számít a kognitív pszichológiában.

W. J.- a figyelem és emlékezet kutatásában végzett megfigyeléseket.

* Pl: különbséget tett az elsődleges memória (pszichológiai jelen)
* Másodlagos memória (pszichológiai múlt) között.

A kognitív pszichológia előzményei Read More »

Mentális reprezentáció

Kognitív pszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás Garda Ildikó által, az internetről II.évf./első félév Kognitív szig./Révész/17.tétel:Reprezentáció (Eysenck-Keane 215-263 )(Pléh: A reprezentáció fogalma..in. Bevezetés a megismeréstudományba:109-152) Készítette: Borbi REPREZENTÁCIÓ I/A REPREZENTÁCIÓ FOGALMA A KOGNITÍV TUDOMÁNYBAN/Pléh I)A reprezentáció karrierje Durkheim: 1917 a szociológia a társadalmi reprezentációk tudománya Kísérleti pszichológia: a reprezentációs szintek egymásutánja a kognitív pszichológia támpontja Chomsky:

Mentális reprezentáció Read More »

Következtetés és döntéshozatal

Kognitív pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

EYSENCK: KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 12. FEJEZET /435-485 OLDAL/

KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL

probléma­megoldás mellett a gondolkodás témájához kapcsolódik

A megismerés repertoárjában mindkettő központi jelentőségű intellek­tuális képesség.

Következtetés és döntéshozatal Read More »

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN

Kognitív pszichológia, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

EYSENCK: KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 11. FEJEZET /383-435 OLDAL/

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN

bevezetés

A gondolkodás általános természete

1. A gondolatok tudatosak, de tudatunkban a gondolkodás terméke jelenik meg és nem maguk a gondolkodási folyamatok.

2. A gondolkodási feladatok aszerint különböznek, hogy milyen mértékben irányítottak.

Irányítatlan szabad→ meditálni a nap történéseiről

Erősen célirányos→ összeadás

3. A gondolkodás során felhasznált ismeretek mennyisége és jellege is nagyon változatos lehet.

Tudásszegény szituáció→ olyan helyzetek, melyek kevés ismeretet igényelnek

Tudásintenzív szituáció→ olyan helyzetek, melyek széles körű tudást követelnek meg

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN Read More »

A kognitív pszichológia

Általános pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
A kognitív pszichológia
Hunfalvy Tímea által kidolgozva

A kognitív pszichológia az embert, mint információ feldolgozó rendszert vizsgálja. Konkrétan nem hivatkozik a Gestalt pszichológiára, de az alaklélektani szemlélet megjelenik benne.

A kognitív pszichológia Read More »

Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg)

Általános pszichológia, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg)

Hochbauer Jenő álta kidolgozva

Az 1960 as évekig a faktoranalitikus megközelítés uralta az intelligencia kutatást, de ma már a kognitív pszichológiai megközelítés elfogadottabb.

Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg) Read More »