Az attribúció kovariációs elmélete: Kelley többdimenziós modellje

Szociálpszichológia, 19. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

19. Az attribúció kovariációs elmélete: Kelley többdimenziós modellje

Kovariáció, konfiguráció, bírálatok (Hewstone, 6. Fejezet megfelelő alfejezetei)

Kelley abból a kérdésből indult ki, hogy milyen információt használunk fel ahhoz, hogy kauzális attribúcióhoz jussunk el. Két eset:

1. több, különböző helyzetből van információ, és van mód a kovariációra ok és okozat között.

2. egyetlen megfigyelés áll rendelkezésre, abban az egyben azon tényezők konfigurációit (szerkezetét) kell számításba venni, melyek okozhatták az okozatot.