A logopédia tárgya és feladatai

A logopédia tárgya és feladatai
Logopédia, 1. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

A logopédia empirikus formája már az ókorban létezett. Az ókori görögök különös figyelmet szenteltek a beszédkészség fejlesztésének, így érthető módon a beszédhibák javítása is fontos területet jelentett számukra. A „logopédia” kifejezést először Szókratész (436 – 338) használta, mint a beszédfejlesztést jelentő fogalmat. Plutarkhosz (384 – 322) műve volt a kor legátfogóbb írása a beszédhibákra vonatkozóan, beleértve Demosztenész dadogás tüneteinek és „terápiájának” bemutatását is.