mezomorfia

Sheldon típustana

Személyiségpszichológia, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Berei Kati által kidolgozva

William Sheldon – 1942

– a normális személyiségjegyekre összpontosított

– azt javasolta, hogy a Kretschmer – féle 3 kategóriát (piknikus, atlétikus és aszténiás) ne elkülönülő típusként, hanem olyan folytonos dimenzióként fogjuk fel, amely mentén eltérhetnek egymástól az emberek

A biológiai alkat és a személyiség

Személyiségpszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Berei Kati által kidolgozva

– Már a régi görögök meg voltak győződve, hogy az emberek fizikai felépítése elárulja a személyiségüket

– a személyiség tipizálásának kérdése (az emberek típusokba vagy kategóriákba való sorolása) – ókori gyökerek