A mássalhangzók sajátosságai és osztályozása

A mássalhangzók sajátosságai és osztályozása
Logopédia, 8. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

A mássalhangzók úgy jönnek létre, hogy a gégéből kiáramló zöngés vagy zöngétlen hangok akadályokba (beszédszervek) ütköznek a toldalékcső különböző szintjein és a szájüregben ezekhez a hangokhoz zörejek járulnak.

Négyféle szempontrendszer szerint osztályozhatóak :