néplélektan

Történeti irányzatok a szociálpszichológiában

Szociálpszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Tóth Judit

2. Történeti irányzatok a szociálpszichológiában: a néplélektan, a csoportlélektan

– a néplélektan képviselői (Herder, Hegel, Humboldt, Lazarus, Wundt) és nézőpontjaik, szuggesztió, hipnózis, orvosi modellek, a csoportlélektan képviselői és nézeteik (M. Hewstone E, 22-26)

Néplélektan (Völkerpsychologie): összehasonlító történelmi-társadalmi és kultúrális pszichológia

*a prototípus kulcsgondolata / az emberi társulás gondolkodásának elsődleges formája a kulturális és nyelvi közösség, melyben az egyéni személyiség kialakulása és nevelkedése végbemegy.

Történeti irányzatok a szociálpszichológiában

Szociálpszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

2. Történeti irányzatok a szociálpszichológiában

A néplélektan, a csoportlélektan – a néplélektan képviselői (Herder, Hegel, Humboldt, Lazarus, Wundt) és nézőpontjaik, szuggesztió, hipnózis, orvosi modellek, a csoportlélektan képviselői és nézeteik (M. Hewstone E, 22-26)

A néplélektan a népek pszichológiáját jelenti, összehasonlító történeti-társadalmi és kulturális pszichológia. A XVIII.-XX. századig tartó német szociálpszichológia. Kulcsgondolat: az emberi társulás elsődleges formája a kulturális (és nyelvi) közösség (nép), melyben az egyén nevelkedése és személyiségének kialakulása végbemegy.