Az önértékelés mint önpercepciós folyamat: az önértékelés forrása, kialakítása

Szociálpszichológia, 15. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

15. Az önértékelés mint önpercepciós folyamat: az önértékelés forrása, kialakítása

Önértékelés, énvédő torzítások, társas összehasonlítás, Tesser önértékelés fenntartási modellje, self- diszkrepancia elméletek, éntudatosság, megfelelőség (Smith, E., Mackie, 208-218)

Az önértékelés: az egyén önmagára vonatkozó pozitív vagy negatív értékelése.

Az önértékelés forrásai: a napi sikerek és kudarcok, a társakkal való összehasonlítás, és saját belső normáinkkal való összevetés.

Az emberek általában jó képet szeretnének kialakítani magukról. Általában pozitívabbnak ítélik meg önmagukat az átlagnál. Pozitív selfet létrehozni és fenntartani énvédő torzítások segítségével tudunk.