Történeti irányzatok a szociálpszichológiában

Szociálpszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Tóth Judit

2. Történeti irányzatok a szociálpszichológiában: a néplélektan, a csoportlélektan

– a néplélektan képviselői (Herder, Hegel, Humboldt, Lazarus, Wundt) és nézőpontjaik, szuggesztió, hipnózis, orvosi modellek, a csoportlélektan képviselői és nézeteik (M. Hewstone E, 22-26)

Néplélektan (Völkerpsychologie): összehasonlító történelmi-társadalmi és kultúrális pszichológia

*a prototípus kulcsgondolata / az emberi társulás gondolkodásának elsődleges formája a kulturális és nyelvi közösség, melyben az egyéni személyiség kialakulása és nevelkedése végbemegy.