A prototípuselmélet

Általános pszichológia, 16. tétel, pszichológia távoktatás
A nézet általános, központi elképzelései:

A fogalmaknak prototipikus szerkezetük van. A prototípus maga vagy tulajdonságok együttese vagy a fogalom legjobb példája.