szangvinikus

Ókori tipológiák

Személyiségpszichológia, 6. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján Pölczman Ildikó által kidolgozva

n A személyiség tipizálásának kérdése az ókortól foglalkoztatja az emberiséget. A különböző diszpozicionális tipológiák a testi típusok és a lelki típusok közötti kapcsolatok leírására helyezik a hangsúlyt

A biológiai alkat és a személyiség

Személyiségpszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Berei Kati által kidolgozva

– Már a régi görögök meg voltak győződve, hogy az emberek fizikai felépítése elárulja a személyiségüket

– a személyiség tipizálásának kérdése (az emberek típusokba vagy kategóriákba való sorolása) – ókori gyökerek