A szocializáció mint folyamat: a társas kapcsolatok kialakulását meghatározó korai tényezők

Szociálpszichológia, 6. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

6.Tétel A szocializáció mint folyamat: a társas kapcsolatok kialakulását meghatározó korai tényezők

A gyermek kezdetektől fogva más emberektől függ. Élete, a hozzá kapcsolódó interakciókhoz, ezek által biztosított lehetőségekhez, illetve az általuk fenntartott korlátokhoz kötődik. A körülötte lévők közvetítik számára az értékeket és az információt, biztosítják számára a visszacsatolást és kihívásokat.

* Szerepük van a fejlődő személy viselkedésének kialakulásában és, hogy milyen módon képes gondolkodni a környezet minden aspektusával kapcsolatban

Szocializáció: az a folyamat, amelynek révén az egyént úgy alakítják és korlátozzák, hogy beilleszkedjen abba a társadalomba, amelyben él. (régebbi felfogás)