Következtetések szándékra, vélekedésre és vágyra

Általános pszichológia, 42. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Tóth Judit

forrás: http://www.matud.iif.hu/05nov/06.html

A mentalisztikus hozzáállás: (mások szándékos cselekvéseinek magyarázata és előrejelzése) a gyakorlati gondolkodásban háromféle mentális állapot: a vélekedések, vágyak és szándékok egymáshoz való viszonyából indul ki.