Vigotszky

A szociális konstruktivizmus: L.S.Vigotszkij

Fejlődéslélektan, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Henter Gábor

9.tétel

A szociális konstruktivizmus: L.S.Vigotszkij

Piaget-tel korabeli, L.S.Vigotszkij (1896-1934) orosz pszichológus, elhatárolja ez előbbitől magát, ami a kognitív fejlődésről kialakított elképzelését illeti. Míg Piaget a fejlődést, mint az egyén belső konstrukcióját a környezet tárgyaival való interakcióija alapján írja le, Vigotszkij a szociális interakciók szerepét emeli ki a fejlődésben. Az egyén kognitív konstrukciója a gyermek és a felnőtt interaktív kontextusában formálódik. A tanuló ismeretei és képességei éppen ennek a kooperációs együttműködésnek a nyomán alakul ki, amely egy “szakértőt” és egy “újoncot” feltételez. A tapasztaltabb személy biztosít egy olyan környezetet (munkakörnyezet), melynek alapján a tanuló műveleteket végez a jobb megértés céljából.

Az intelligencia fogalma és meghatározásai

Általános pszichológia, 7. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia fogalma és meghatározásai

Az intelligencia azon mentális képességeket foglalja magában, amelyek szükségesek a környezethez való alkalmazkodáshoz és a környezet kiválasztásáhozs és alakításához. (Szamosközi)