vonáselmélet

Allport vonáselmélete

Személyiségpszichológia, 22. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján kidolgozta Pölczman Ildikó

Gordon Allport vonáselmélete

n elméletét a viselkedéscentrikusság,(de nem behaviorista szemlélet) jellemzi

n személyiségkoncepciójának alappillérei a humanisztikus irányzat szemléletével vannak összhangban: az ember proaktív, alkotó, autonóm lény, aki folytonosan fejlődik, növekedik. Az ember egyediségét és teljességét próbálta megérteni.

Cattel vonáselmélete

Személyiségpszichológia, 21. tétel, pszichológia távoktatás
Henter Gábor által kidolgozva

RAYMOND CATTEL elmelete, a szemelyisegelemeletek felosztasat figyelembe veve, a vonaselmeletek es tipustanok tarhazat boviti. Ezen elmeletek tovabbi kepviselői kozt emlithetőek a kovetkező elmeletalkotok: HIPPOKRATESZ es GALENOSZ, Eysenck, KRETSCHMER es SHELDON, ALLPORT.

Allport vonáselmélete

Személyiségpszichológia, 22. tétel, pszichológia távoktatás
Henter Gábor által kidolgozva

ALLPORT

Allport a szemelyiseg fejlődeset szakaszosan kepzelte el, szerinte nincs folytonossag mult es jelen kozott, gyerek es felnőtt kozott. Szerinte a gyereket primitiv osztonok vezerlik es viselkedese nagyreszt reflexszerű. Az erett felnőtt szemelyisege viszont egeszen mas szintem műkodik, vagyis a kettő – gyakorlatilag – szetvalaszthato.