X poliszómiák

Genetika, 25. tétel, pszichológia távoktatás
X poliszómiák

Hochbauer Jenőtől kaptam

– A kromoszómák non-disjunctiója felelős az állapotért.

A nemi kromoszómák érintettsége esetén nagyobb a túlélési lehetőség, mint az autoszómák esetén.