Történeti irányzatok a szociálpszichológiában

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Szociálpszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás

Kidolgozta Tóth Judit

2. Történeti irányzatok a szociálpszichológiában: a néplélektan, a csoportlélektan

– a néplélektan képviselői (Herder, Hegel, Humboldt, Lazarus, Wundt) és nézőpontjaik, szuggesztió, hipnózis, orvosi modellek, a csoportlélektan képviselői és nézeteik (M. Hewstone E, 22-26)

Néplélektan (Völkerpsychologie): összehasonlító történelmi-társadalmi és kultúrális pszichológia

*a prototípus kulcsgondolata / az emberi társulás gondolkodásának elsődleges formája a kulturális és nyelvi közösség, melyben az egyéni személyiség kialakulása és nevelkedése végbemegy.

*Képviselői: Herder, Hegel és Wilhelm von Humbolt

Szerintük is a nyelv az a kőzeg, melyben a közösség a maga individuális tagjait alakítja / egységesítő lelki princípium (Volkgeist) = a nemzeti és kulturális közösség lelke/

* Lazarus által 1860-ban intézményesült az új tudomány, amely szoros kapcsolatban állt a német állam irányába mutatott törekvésekkel

* Wilhelm Wundt a néplélektant már 1863-ban úgy fogta fel, mint ami a kísérleti pszichológiával egyenértékű, ill. annak kiegészítője. A mentális tartalmak ill. a kogníció a nyelv révén nyernek kifejezést, és formálja is őket a nyelv.

A néplélektan egyes témái átkerültek más tudományokba, mint pl. antropológia, szociológia

Tömeglélektan szellemi és kultuális háttere: fellelhető a szuggesztió technikája és koncepciója, mint pl. a hipnózis hagyománya (hipnotikus szuggesztió)

* Anton Mesmer szerint a magnetizmus (egyetemes animális erő) erősíti, gyarapítja az életet és az egészséget. A hipnotikus szuggesztiót arra szánták, hogy csökkentsék  a páciens tudatának szintjét, elméjét primitívebbé tegyék

Az orvosi modell szerint (Le Bon) “a mentális fertőzést” úgy fogták fel, mint amely a csőcselékszerű és egyéb felizgatott tömegben terjeszteni képes  az érzelmeket és az anómiát / később „cirkuláris reakció”, ” kölcsönös stimuláció” – nak nevezték („nyájszellem”)

A kriminológiai modell szerint a tömegben elvegyült embernek csökken a felelősségtudata, tömegben az egyén primitívebbé válik, a felelőssége alacsonyabb szinten van

* Mindkét forrás (az orvostudomány és a kriminológia) szerint is a tömeg a normálistól való elűtő állapot, amely vagy a bűnözéshez, vagy a betegséghez kapcsolódik és legjobb esetben is csak enyhítő körülménynek számít.

Ezt a felfogást az akkori társadalmi és politikai kontextusban lehet megérteni (forradalmak, a gyors iparosodás miatt gazdasági-társadalmi változások, tömegek lázadása stb.)

* Tarde: tömeg és nyilvánosság közötti különbség : tömeg – fizikai kontaktus, téri behatároltság

Nyilvánosság- kommunikációs eszközökön keresztül- közvélemény

A tömeglélektan egyes területei átalakítva bekerültek a szociálpszichológiába, pl. az agresszivítás kutatása

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük