altruista viselkedés

Normák és elvárások szerepe a proszociális viselkedésben

Szociálpszichológia, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Csuka Tímea

Hewstone, 278-282

Normák és elvárások

A társadalmi viselkedés két két normája esik nagy súllyal a latba az altruista viselkedésben: a társadalmi felelősség és a reciprocitás normái. A társadalmi felelősség normája a segítő és az elfogadó közötti személyközi kapcsolat olyan értelmezéséhez illeszkedik, amelyben az aszimmetrikus tranzakciók a hangsúlyosak – egyoldalú függőséget eredményez. Ezzel szemben a reciprocitás normája azzal a szemlélettel fér össze, amely szerint a segítő és az elfogadó egyenlő pozíciót foglal el.

A szociálpszichológia evolúciós megközelítése

Szociálpszichológia, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

4.Tétel A szociálpszichológia evolúciós megközelítése

Természetes kiválasztódás: Darwin féle elve arra ad magyarázatot, hogy az alkalmazkodás (a jó tervezésre utaló tulajdonságok) hogyan jöhettek létre, természetfeletti erők közreműködése nélkül. (Dawkins,1986) Darwin szerint: bármilyen környezetre igaz, hogy bizonyos örökölhető változatok jobban képesek életben maradni és szaporodni, vagyis nagyobb alkalmassággal bírnak.

* A létrejövő formák életképesebbek az adott környezetben, mint az alternatívák. Hosszú távon ez a folyamat magyarázza a fajok eredetét.